Subiecte bacalaureat: Limba romana

La fel ca în 2013, şi anul acesta, elevii au primit două tipuri de subiecte la Română, în funcție de profilul liceului urmat.

Elevii de la profilul real au primit un text la prima vedere din opera literară ‘Omul din vis’ de Cezar Petrescu, pe baza căruia au avut de dat antonime pentru două cuvinte, de explicat rolul unei cratime, de indicat două motive literare şi perspectiva narativă, de explicat rolul verbelor la imperfect şi de demostrat prin două argumente că textul aparţine genului epic, precum şi comentat o secvenţă. La subiectul al doilea, aceştia au avut de redactat un eseu în care să-şi exprime părerea despre rolul campaniilor de promovare a unui stil de viaţă sănătos.

La subiectul al treilea, elevii de clasa a XII-a de la profilul real trebuie să scrie un eseu despre tema şi viziunea despre lume într-un text poetic studiat de Mihai Eminescu.

Elevii de la uman au primit un text la prima vedere din ‘Donna Alba’ de Gib. Mihăescu, pe baza căruia au avut nouă cerinţe care vizau cunoştinţe de vocabular, teorie literară, precum şi capacitatea de a înţelegere şi interpretare a unui text literar.

La subiectul al doilea au avut de scris un text argumentativ despre activitatea de îndrumare a lecturii, iar la subiectul al treilea, elevii de clasa a XII-a de la uman au avut de redactat un eseu de 2-3 pagini despre tema şi viziunea despre lume dintr-un text poetic studiat de Ion Barbu, Tudor Arghezi sau Nichita Stănescu.

Aproape 144 de mii de absolvenţi de clasa a XII-a au început probele scrise de la Bac 2014.