Regulamentul general aplicabil concursurilor care nu au afișat propriul regulament pe europafm.ro

1. Prezentul regulament se aplică pentru toate concursurile desfăşurate în direct la Europa FM, prin telefon, pe europafm.ro, pe conturile din rețelele de socializare sau SMS pentru care nu există un regulament specific.

2. Participanţii la concursurile Europa FM pot să câştige doar o singură dată, la 90 de zile. Daca vor câştiga în acest interval de mai multe ori, premiile vor fi anulate.

3. Dacă în decurs de 90 de zile, membrii unei familii (cu acelaşi domiciliu) câştigă de mai multe ori, premiile vor fi anulate.

4. În cazul în care concursurile au fost câştigate la scurt timp unul după altul, se va trimite premiul de la primul concurs câştigat, urmatoarele fiind anulate.

5. Acelaşi premiu nu poate fi câştigat de o persoană într-o perioadă mai mică de 6 luni. Dacă acest lucru se va întâmpla, premiile vor fi anulate.

6. Premiile se ridică în decurs de două săptămâni din ziua în care s-au câştigat.

7. Premiile neridicate în termenul mentionat sunt anulate.

8. Câştigătorii din Bucureşti vor veni personal la sediul Europa FM, Şoseaua Pipera, nr. 46D-46E-48, Clădirea B din Oregon Park | Sector 2, Bucureşti, cu B.I./C.I. pentru a-şi ridica premiul. Excepţie fac persoanele nedeplasabile. Acestea pot delega o persoană din familie să ridice premiul.

9. Premiile se pot ridica în zilele de LUNI şi JOI între orele 09:00 – 17:00.

10. În cazul premiilor constând în bilete, operatorul sau DJ-ul care vă răspunde la telefon, vă va comunica data de la care puteţi să le ridicaţi de la sediul Europa FM.

11. Premiile în bani se vor trimite castigatorului concursului, dupa aplicarea calcului impozitelor si a eventualelor taxe stabilite conform legii, prin transfer bancar, in contul indicat de catre castigator, in interiorul unui termen de 15 zile lucratoare, calculat de la data la care castigatorul a indicat, in scris, datele complete ale contului sau bancar. Comisionul de transfer bancar se suporta de catre castigator. Castigatorul concursului este obligat sa indice, in scris, contul bancar personal in vederea incasarii premiului concursului, in maxim 15 zile de la data desemnarii sale ca si castigator al concursului. Indicarea verbala de catre castigator a datelor sale personale si a contului bancar catre secretarul de emisie nu scuteste castigatorul de a indica in scris datele contului sau bancar catre organizator. Pentru incasarea premiului concursului, castigatorul este obligat sa transmita prin posta la sediul organizatorului si o copie legalizata notarial a actului sau de identitate.

12. Premiile acodate in cadrul concursurilor organizate de Radio Europa FM sunt purtatoare impozite in conditiile stabilite de Codul Fiscal a României sau in conditiile stabilite in Conventiile pentru evitarea dublei impuneri semnate intre Romania si terte state, in cazul castigatorilor cetateni beneficiari ai unei duble cetatenii, dintre care una este cetatenia romana. Europa FM este obligat sa retina la sursa si sa vireze la bugetul de stat impozitele stabilite conform legii. In cazul instituirii prin lege a unor taxe aferente premiilor obtinute de catre castigatorii concursurilor, calculul si retinerea la sursa a acestora de catre organizator urmeaza regimul procedural prevazut de Codul Fiscal.

13. Premiile care nu au putut fi înmânate căştigătorilor în perioadele menţionate la punctele anterioare se consideră anulate şi câştigătorii pierd dreptul de a mai intra în posesia lor.

14. Premiile vor fi trimise în ţară de două ori pe lună, prin interemediul unei firme de curierat. Europa FM nu îşi asumă responsabilitatea pentru problemele cauzate de eventualele distrugeri sau de pierderea coletelor de către curierul rapid şi poate pune la dispoziţie dovezi privind trimiterea coletului.

15. Postul de radio Europa FM nu este responsabil de eventualele defecţiuni ale liniilor telefonice apărute în timpul desfăşurării concursului

16. În emisie sunt recepţionate doar apelurile telefonice primite după momentul declanşării concursului. În cazul în care apelaţi numărul de telefon înainte, veţi primi diferite mesaje de eroare. Pentru emisie, Europa FM permite ca 10 ascultători să fie trecuţi în aşteptare simultan. Asta înseamnă că dacă auziţi că telefonul sună şi altcineva intră în direct, dumneavostră aţi sunat dupa acea persoană şi sunteţi trecut în aşteptare. Pentru a vă păstra prioritatea, nu închideţi telefonul. În cazul în care ascultătorul aflat în direct nu ştie răspunsul la întrebarea DJ-ului, se trece automat la urmatorul ascultator, în ordinea în care aceștia au fost conectați la centrală.

17. Pentru a putea înregistra câştigul, ascultătorii trebuie să rămâna la telefon după încheierea convorbirii în direct şi să astepte ca operatorul nostru sau realizatorul programului să le noteze datele de identificare. În cazul întreruperii convorbirii telefonice, indiferent de motiv, premiul este anulat.

18. Pentru înregistrarea participării la concursurile prin SMS, este obligatoriu să respectaţi forma de SMS anunţată. Nu este permisă folosirea diacriticelor. Includerea altor cuvinte sau folosirea de semne speciale, altele decat cele solicitate de Europa FM, duce la anularea înscrierii. Sistemul recunoaşte automat EXCLUSIV mesajele care respectă forma anunţată.

19. În cazul concursurilor prin SMS, Europa FM va publica pe www.europafm.ro un model de SMS acceptat de sistem.

20. SMS-urile trimise la 0728.111.222 pentru concursurile Europa FM, sunt taxate cu tariful standard al reţelei dumneavostră. Pentru concursurile la care există un număr scurt, de regulă acestea sunt fără suprataxă, însă în cazul unora cu suprataxă, veți găsi clar afișat costul/SMS. Numerele scurte sunt o clasă aparte în contractele cu operatorii de telefonie mobilă, motiv pentru care este posibil ca este să nu fie incluse în pachetele existente cu SMS din abonamente sau opțiunile prepay.

21. În cazul în care un ascultător trimite un SMS după terminarea unui concurs, acesta va fi taxat cu tariful menţionat la punctul 19 dar nu va mai fi luat în calcul pentru concurs.

22. Ascultătorii care sunt depistaţi că au trimis SMS-uri cu date false vor fi descalificaţi din concurs şi în cazul unui câştig acesta va fi anulat.

23. În cazul în care datele false furnizate de câştigătorul unui concurs conduc la prejudicii de imagine sau materiale pentru Europa FM, postul de radio va acţiona pe toate căile legale pentru a recupera aceste prejudicii.

24. Contestaţiile şi comentariile privind premiile sau acest regulament se acceptă doar în scris pe adresa Europa FM, menţionând pe plic “Contestaţie” şi numele concursului la care faceţi referire sau prin e-mail la adresa sesizari.concursuri@europafm.ro. Echipa Europa FM va răspunde la aceste sesizări, în scris, prin e-mail sau poştă în maximum 30 de zile de la data primirii.

25. Prin participarea la concursuri, acceptaţi ca datele dumneavostră să intre în baza de date Europa FM şi să poată fi utilizate în scopuri promoţionale de către Europa FM. În cazul în care participaţi la concursuri care implică fotografii, texte sau orice fel de alte creaţii, vă daţi acordul expres ca Europa FM să le folosească în scopuri promoţionale. Datele din contul Club VIP Europa FM sunt folosite pentru trimiterea premiilor şi oferirea unor surprize membrilor noştri. Ne angajăm să nu dezvăluim aceste date nici unei terţe firme sau persoane fără acordul explicit oferit în acest sens! În cazul unor concursuri organizate împreună cu parteneri care solicită accesul la aceste date, vom informa participanții vizibil în momentul înscrierii şi vom solicita acordul pentru înstrăinarea datelor personale, în condiţiile legii.

26. Prevederile acestui regulament se aplică începând cu data publicării.

27. Europa FM îşi rezervă dreptul de a schimba acest regulament fără o notificare prealabilă.

Data actualizării pe www.europafm.ro: 1 ianuarie 2018

Contestaţiile şi comentariile privind premiile sau acest regulament se acceptă doar în scris pe adresa Europa FM, menţionând pe plic “Contestaţie” şi numele concursului la care faceţi referire sau prin e-mail la adresa sesizari.concursuri@europafm.ro. Echipa Europa FM va răspunde la aceste sesizări, în scris, prin e-mail sau poştă în maximum 30 de zile de la data primirii.