Absolventii a cel putin 10 clase, care au trecut de varsta de 16 ani, pot primi indemnizatie de somaj pentru o perioada de sase luni

Condiția: să se înregistreze la agenţia de ocupare a forţei de muncă în cel mult 60 de zile de la data absolvirii.

Absolvenții care au terminat cel puțin 10 clase au nevoie de următoarele acte pentru a se înregistra la agenţia de ocupare a forţei de muncă: act de identitate – original şi copie, diplomă de studii sau adeverinţă din care să rezulte data absolvirii – original şi copie – și adeverinţa medicală.

Cei care au trecut de vârsta de 16 ani pot beneficia de indemnizație de șomaj. Aceasta se acordă după 60 de zile calendaristice de la data absolvirii, timp de 6 luni.

Valoarea indemnizației este de 250 de lei – adică 50% din așa-numitul indicator de referință al asigurărilor pentru şomaj, stabilit la 500 de lei anul acesta.

În perioada în care primesc ajutor de șomaj, tinerii beneficază de informare și consiliere în vederea angajării.