Consiliul fiscal avertizeaza: reducerea CAS nu poate fi sustinuta daca nu e extinsa baza de impozitare / Guvernul trebuie sa faca reduceri importante de cheltuieli

Consiliul fiscal are, între altele, misiunea de a evalua impactul măsurilor luate de Guvern, analizează execuţia bugetară şi măsura în care aceasta corespunde ţintelor propuse, monitorizează respectarea regulilor fiscale și face recomandări privind politica fiscală.

Consiliul fiscal apreciază că reducerea constribuțiilor la asigurările sociale nu poate fi susținută dacă Guvernul nu va nu va extinde baza de impozitare sau dacă nu va face reduceri semnificative de cheltuieli.

‘În plus, deficitul bugetar s-ar putea apropia în România de pragul de declanşare a procedurii de deficit excesiv.

‘Guvernul a stabilit ca, de la 1 octombrie, contribuțiile la asigurările sociale plătite de angajator să fie reduse cu 5 puncte procentuale.’Reprezentanții Executivului au precizat că ar exista bani la buget pentru această măsură.

‘Consiliul fiscal este o instituţie independentă, înfiinţată prin legea responsabilităţii fiscal-bugetare şi compusă din 5 membri cu experienţă în domeniul politicilor macroeconomice şi bugetare.

‘Membrii Consiliului fiscal sunt numiţi prin hotărâre de către Parlament pe o perioadă de 9 ani, la propunerea Academiei Române, Băncii Naţionale a României, Academiei de Studii Economice Bucureşti, Institutului Bancar Român şi Asociaţiei Române a Băncilor care nominalizează fiecare o singură persoană.