Confidenţialitate

Azi se publică raportul MCV

Comisia Europeană publică, marți, rapoartele anuale MCV pentru România și Bulgaria.

CE va propune includerea MCV-ului în nou creatul mecanism de monitorizare a întregii UE privind statul de drept.

Ce este Mecanismul de cooperare și de verificare (MCV)

MCV este mecanismul de cooperare și de verificare prin care Comisia evaluează și sprijină evoluția Bulgariei și României în direcția eficientizării sistemului administrativ și judiciar.  Potrivit prezentării de pe siteul CE, atunci când au aderat la UE, la 1 ianuarie 2007, România și Bulgaria mai aveau încă probleme legate de nefinalizarea reformei judiciare, de corupție și, în cazul Bulgariei, de criminalitatea organizată. De aceea, Comisia a instituit mecanismul de cooperare și de verificare (MCV), o măsură tranzitorie prin care să poate ajuta cele două țări să remedieze aceste probleme.

Evaluările Comisiei și rapoartele sale oficiale sunt realizate în urma unei analize și a unei monitorizări riguroase, în baza unui dialog constant între autoritățile bulgare și române și serviciile Comisiei. Rapoartele se bazează, de asemenea, pe contactele cu alte state membre, societatea civilă, diferite organizații internaționale, experți independenți și diverse alte surse.

Comisia Europeană realizează periodic rapoarte privind progresele înregistrate, primul dintre acestea fiind prezentat la 27 iunie 2007. Rapoartele conțin evaluarea situației de către Comisie și recomandările pe care aceasta le adresează autorităților bulgare și române. Ele sunt completate de un document de lucru al serviciilor Comisiei, care analizează în profunzime fiecare dintre obiectivele de referință stabilite în cadrul MCV.

Toate rapoartele Comisiei, metodologia utilizată și concluziile formulate sunt discutate ulterior în Consiliul de Miniștri, care a aprobat întotdeauna rapoartele în concluziile sale.

Criteriile de referință pentru România se referă la eficacitatea și transparența sistemului judiciar, la anumite instituții-cheie în domenii precum integritatea și lupta împotriva corupției la toate nivelurile și la prevenirea corupției.

Criteriile de referință pentru Bulgaria se referă la independența, profesionalismul și eficiența sistemului judiciar și la lupta împotriva corupției și a criminalității organizate.