Confidenţialitate

ANRE: Cei care încheie un contract de energie electrică nu mai sunt obligați să prezinte actul de proprietate

Autoritatea de Reglementare în Energie (ANRE) a simplificat procedura de încheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice. Astfel, cei care încheie un contract nu mai sunt obligați să prezinte actul de proprietate ci doar să aibă o declaraţie pe propria răspundere.

Astfel, încheierea contractului de furnizare a energiei electrice se realizează pe baza: acordului solicitantului exprimat în scris, aferent cererii de încheiere a contractului, sau telefonic, conform dispoziţiilor legale în vigoare; copiei actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al solicitantului; declaraţiei pe proprie răspundere a solicitantului privind deţinerea unui drept locativ, cu precizarea calităţii sale (proprietar/coproprietar, unic moştenitor, comoştenitor, soţ, chiriaş, beneficiar rentă viageră etc); privind faptul că nu există litigii locative cu privire la spaţiul pentru care se solicită încheierea contractului, iar în cazul în care se dovedeşte contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului, cu posibilitatea actualizării declaraţiei, dacă este cazul, atât prin mijloace de comunicare la distanţă, cât şi prin acord tacit.