Confidenţialitate

Adoptă un spațiu verde, proiect propus în Sectorul 1

Companiile, ONG-urile și asociațiile de proprietari ar putea amenaja și întreține spațiile verzi din Sectorul 1 al Bucureștiului, potrivit unui proiect pus în dezbatere publică. Acestea ar urma să asigure din fonduri proprii amenajarea și întreținerea spațiilor verzi publice luate în îngrijire.

Solicitarea de a adopta un spațiu verde se va depune la Serviciul Spații Verzi din cadrul ADP Sector 1 și va fi însoțită de o schiță cu amenjarea propusă. În această schiță, se vor prezenta tipurile de vegetație/dotări care vor fi folosite. Solicitările vor fi soluționate în ordinea înregistrării, întâietate având asociațiile de proprietari pentru spațiile verzi publice aferente propriului condominiu.

Potrivit acestui proiect de hotărâre, urmează a fi date în gospodărire către persoanele juridce sau asociațiile de proprietari doar acele spații verzi aflate în administrarea ADP Sector 1 aferente locuințelor de tip condominium formate dintr-un cadru vegetal, amplasate adiacent blocurilor de locuințe, cu rol estetic și de ameliorare a climatului și calității aerului.

ADP Sector 1, în calitate de administrator, are dreptul să fie informat în legătură cu intervențiile asupra spațiului verde și are dreptul de a iniția și promova proiecte de investiții, precum și dreptul de a modifica sau denunța în mod unilateral acest protocol.

Beneficiarul are dreptul de a gospodări terenul în mod direct, pe riscul, cheltuiala și pe răspunderea sa, fără a putea să monteze sau să depoziteze acolo piese de mobilier sau alte obiecte și fără a putea schimba destinația de spațiu verde. De asemenea, beneficiarul trebuie să gospodărească suprafața de teren în regim de continuitate, evitând distrugerea, degradarea și deteriorarea acestuia.

Proiectul propus în dezbatere publică e disponibil la adresa https://www.primariasector1.ro/proiecte-supuse-dezbaterii-publice.html

FOTO: ADP Sector 1