Confidenţialitate

Universitatea Bucureşti scoate la concurs peste 7.800 de locuri la buget

Peste 7.800 de locuri la buget au fost scoase la concurs de Universitatea Bucureşti la studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat. Cele mai multe locuri au fost repartizate facultăţilor de Litere, de Limbi şi Literaturi Străine, de Matematică şi Informatică sau de Sociologie şi Asistenţă Socială.

Pentru studiile universitare de licenţă, Universitatea Bucureşti scoate la concurs 4.310 de locuri bugetate. Cele mai multe dintre acestea au fost repartizate Facultăţii de Litere, 473 de locuri, urmată de Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, 453 de locuri, şi de Facultatea de Matematică şi Informatică, 439 de locuri.

Pentru studii universitare de masterat, Universitatea pune la dispoziţie 3.200 de locuri la buget. Cele mai multe dintre acestea sunt la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, 391 de locuri, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, 322 de locuri, şi Facultatea de Litere, 296 de locuri.

În ceea ce priveşte programele de studii universitare de doctorat, sunt scoase la concurs 350 de locuri bugetate, iar pentru 175 dintre acestea va oferi burse.

Mai multe informaţii despre admiterea la programele de licenţă şi masterat pot fi găsite pe website-ul www.admitere.unibuc.ro/, iar pentru admiterea la programele universitare de doctorat la adresa: www.doctorat.unibuc.ro/.

Admiterea la Universitatea Bucureşti va avea loc în perioada 6-25 iulie, pentru studiile universitare de licenţă şi masterat, şi între 1 şi 20 septembrie pentru studiile universitare de doctorat.