Senatorii juristi au respins ‘parteneriatul civil’

Potrivit propunerii, contractul de parteneriat civil se încheie în formă autentică, se semnează de către cei doi parteneri în fața notarului public.

Propunerea legislativă privind reglementarea parteneriatului civil propusă de parlamentarul independent Remus Cernea a fost respinsă, marţi, cu unanimitate de către membrii Comisiei juridice de la Senat.

În timpul dezbaterilor, senatorul Marinică Dincă a afirmat că toate propunerile făcute de Cernea sunt foarte bine reglementate în legislația românească.

Potrivit proiectului, singurele condiții pentru partenerii care încheie un parteneriat civil sunt să aibă cel puțin 18 ani împliniți, cel puțin unul dintre ei să fie cetățean român sau cetățean străin sau apatrid cu domiciliul în România și niciunul dintre parteneri să nu fie căsătorit sau parte într-n alt parteneriat civil.

Potrivit propunerii, contractul de parteneriat civil se încheie în formă autentică, se semnează de către cei doi parteneri în fața notarului public din circumscripția Curții de Apel pe raza localității în care cel puțin unul dintre parteneri își are domiciliul și se înregistrează într-uj registru special numit ‘Registru opentru evidența parteneriatelor civile’, ținut la notarul respectiv

În propunerea legislativă se arată că serviciile medicale necesare unuia dintre parteneri care nu deține o asigurare medicală se pot acorda în baza asigurării medicale a celuilalt partener civil și că, în cazul spitalizării unuia dintre parteneri, celălalt este considerat aparținător.

Pe de altă parte, se mai arată că, la momentul încheierii contractului, partenerii pot opta între: comunitatea legală, separația bunurilor sau comunitatea convențională.

Senatul va dezbate inițiativa legislativă în calitate de primă Cameră sesizată.