Românii își aleg azi parlamentarii; Urnele de vot s-au deschis la ora 7

Urnele de votare s-au deschis la ora 7:00 și se vor închide la ora 21:00.

La ora 21:00, președintele biroului electoral al secției de votare declară votarea încheiată și dispune închiderea localului secției de vot. Persoanelor care la ora 21 se află în sala unde se votează li se permite să își exercite dreptul de vot.

CÂȚI ROMÂNI VOTEAZĂ ÎN ȚARĂ

Potrivit datelor Autorității Electorale Centrale, la data de 10 decembrie 2016, numărul total al alegătorilor români înscriși în Registrul electoral, inclusiv cetățenii care vor împlini 18 ani până la data de 11 decembrie 2016, este de 18.881.604.

Sunt cu 25.117 mai puțini români înscriși față de ultima informare publică realizată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), în data de 8 noiembrie 2016, incluzându-i pe cei care vor împlini 18 ani la data alegerilor.

Dintre aceștia, 18.263.876 de cetățeni sunt alegători cu domiciliul sau reședința în țară, 4.197 sunt cetățeni români cu domiciliul sau reședința în străinătate care au optat pentru votul în secții de votare din apropierea locuinței, 8.889 sunt cetățeni români care au solicitat să voteze prin corespondență, iar un număr de 604.642 sunt cetățeni români cu domiciliul în străinătate, posesori de pașaport tip CRDS.

Nu pot alege debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie şi persoanele cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă.

Hartă interactivă cu prezența vot la Alegerile Parlamentare

Pentru prima dată în istoria alegrilor libere din România, Guvernul pune la dispoziție o hartă interactivă cu prezența vot la Alegerile Parlamentare. Datele oficiale sunt furnizate de BEC și sunt actualizate în hartă  la fiecare 5 minute. Harta poate fi accesată în această pagină sau la adesa dedicată http://radar.ithub.gov.ro/.

Hartă interactivă cu prezența vot la Alegerile Parlamentare oferă posibilitatea de a urmări prezența la vot pe județe, dar și din diaspora, secții de votare din țară sau străinătate.


Date oficiale furnizate de BEC actualizate la 5 minute.

 

UNDE PUTEM VOTA ȘI CARE SUNT ACTELE NECESARE

 

Alegătorii votează numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea unde îşi au domiciliul ori reşedinţa.

În cazul în care, în ziua votării, alegătorii se află în altă unitate administrativ-teritorială din cadrul aceleiaşi circumscripţii electorale, aceştia pot vota la orice secţie de votare din cadrul circumscripţiei electorale unde îşi au domiciliul sau reşedinţa.

Cetățenii români cu domiciliul sau reședința în România care în ziua votării se află în țară își pot exercita dreptul de vot în baza unuia dintre următoarele acte: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic și carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din școlile militare.

Programul serviciilor publice comunitare pentru evidența persoanelor a fost prelungit în această săptămână pentru a veni în sprijinul celor care doresc sa meargă duminică la vot și nu dețin documente de identitate valabile.

De asemenea, se lucrează cu și duminică, în ziua votului până la ora 21,00 cu excepția câtorva localități unde programul va fi asigurat până la ora 20,00.

GHIDUL ALEGĂTORULUI

 Accesul alegătorilor în sala de votare are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor.

Fiecare alegător prezintă actul de identitate şi, după caz, documentul care dovedeşte reşedinţa operatorului de calculator al biroului electoral al secţiei de votare, care înscrie codul numeric personal al alegătorului în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.

În cazul în care alegătorul nu figurează în lista electorală permanentă existentă în secţia de votare respectivă, Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal semnalează dacă: a) persoana care s-a prezentat la vot a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv;

  1. b) persoana care s-a prezentat la vot şi-a pierdut drepturile electorale;
  2. c) persoana care s-a prezentat la vot este arondată la altă secţie de votare;
  3. d) persoana care s-a prezentat la vot este omisă din lista electorală permanentă, are domiciliul sau reşedinţa în raza teritorială a secţiei de votare respective şi dacă a formulat o solicitare de a fi înscrisă în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă;
  4. e) persoana care s-a prezentat la vot şi-a mai exercitat dreptul de vot la acelaşi scrutin.

Alegătorii votează separat, în cabine închise, aplicând ştampila cu menţiunea „VOTAT” în patrulaterul care cuprinde lista de candidaţi sau numele candidatului pe care îl votează. Ştampila cu menţiunea „VOTAT” trebuie să fie rotundă şi astfel dimensionată încât să fie mai mică decât patrulaterul în care se aplică.

După ce au votat, alegătorii îndoaie buletinele de vot astfel ca pagina albă care poartă ştampila de control să rămână în afară şi le introduc în urnă, având grijă să nu se deschidă. Îndoirea greşită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este asigurat. În cazul în care buletinul de vot se deschide în aşa fel încât secretul votului nu mai este asigurat, acesta se anulează şi se dă alegătorului, numai o singură dată, un nou buletin de vot, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul verbal al operaţiunilor de votare.

Ştampila cu menţiunea „VOTAT”, încredinţată pentru votare, se restituie preşedintelui, care o aplică pe actul de identitate, menţionând şi data scrutinului. În cazul alegătorilor care votează pe baza cărţii de identitate, pe versoul acesteia se aplică un timbru autocolant cu menţiunea „VOTAT” şi data scrutinului.

Ascultă online Europa FM / Descarcă gratuit aplicaţia Europa FM pentru Android sau aplicaţia Europa FM pentru iOS