Confidenţialitate

Rezultatele la Bacalaureat au fost publicate pe site-ul Ministerului Educației

Ministerul Educației a publicat astăzi, 5iulie, pe siteul dedicat, rezultateleobținutede absolvențiistudiilor liceale care au susținut probele examenului național de Bacalaureat însesiunea iunieiulie 2021.
Rezultatele au fost afișate atât pehttp://bacalaureat.edu.ro/, cât și în centrele de examen, prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților.
Rata cumulată de promovare (înainte de contestații) este de 67,8%, în creștere cu aproape 5% față de aceeași etapă de afișare din sesiunea iunieiulie a anului trecut 62,9%). Pentru promoția curentă, rata de promovare este 73,9% (un plus de 2,5%, comparativ cu aceeași etapă din sesiunea iunieiulie 202071,4%), iar pentru promoțiile anterioare, 27,6% (o majorare de 2,6%, comparativ cu sesiunea iunieiulie 202025%).
Au promovat 86.120 de candidați, dintrun total de 126.999 de candidați prezenți (110.358candidați prezenți provindin promoția curentă, respectiv 16.641candidați prezenți din promoțiile anterioare).
Pe discipline de examen, situația candidaților cu note de 10 este următoarea:Limba și literatura română: lucrările a 1.351 de candidați au fost notate cu 10. Limba și literatura maternă: lucrările a 263 de candidați au fost notate cu 10.
Proba obligatorie a profilului (Matematică 948 / Istorie1.766)Proba la alegere a profilului și a specializării: 7.196 (cele mai multe note de 10 au fost obținute la Logică și argumentare: 1908).
Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 5 iulie, în intervalul orar 12:00 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarațietip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.
Pentru candidații minori, declarațiatip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.Rezultateleînregistratedupă soluționarea contestațiilor vor fi anunțate vineri, 9 iulie.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:recunoașterea/echivalarea/susținereatuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;susținerea tuturor probelor scrise șiobținereanotei5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.Informații detaliate pot fi consultate îndosarul de presă atașat.