Poezia – subiect principal la simularea examenului de Bacalaureat la Limba romana

Atât liceenii de la profilul real, cât și cei de la uman au avut de redactat un eseu pornind de la o poezie studiată. Primii au avut de ales între George Bacovia și Mihai Eminescu, ceilalți – Tudor Arghezi.

La primul subiect, elevii de clasa a XII-a, de la profilul Real, au primit un text la prima vedere din romanul ‘Accidentul’ de Mihail Sebastian. Pornind de la acesta au avut de rezolvat nouă cerinţe care vizau cunoştinţe de vocabular şi teorie literară, precum şi capacitatea de a înţelege şi analiza un text literar.

La subiectul al doilea, elevii au avut de scris un text argumentativ despre relaţia dintre părinţi şi copii, iar la subiectul al treilea, un eseu despre opera lui George Bacovia sau Mihai Eminescu, la alegere.

Elevii de a XII-a, de la profilul Uman, au primit un text la prima vedere din opera lui Anton Holban – ‘Jocurile Daniei’. Pe baza acestuia, au avut de explicat rolul cratimei din secvența ‘m-am dus’, de identificat o temă și un motiv literar în textul dat și de precizat două trăsături ale genului epic.

La al doilea subiect, liceenii au avut de redactat un text argumentativ despre influența traducerilor asupra literaturii naționale, iar al treilea subiect a constat în redactarea unui eseu despre tema și viziunea despre lume într-un text poetic studiat aparținând lui Tudor Arghezi.

Simularea examenului de Bacalaureat continuă mâine cu proba la limba şi literatura maternă, miercuri – proba obligatorie a profilului, iar pe 6 martie – proba la alegere a profilului.