Noul Regulament Scolar a fost publicat in Monitorul Oficial

Profesorii nu au voie să agreseze fizic sau verbal elevii, care – la rândul lor – răspund pentru abateri de comportament. Dascălii trebuie să dovedească o ţinută morală demnă, iar notele primite la clasă pot fi contestate de elevi sau de părinţii acestora. Sunt câteva dintre prevederile cuprinse în document.

Noul Regulament școlar interzice profesorilor din învățământul preuniversitar să aibă acțiuni ce vor afecta imaginea elevului, sau familia acestuia. Noile reglementări prevăd cĂ profesorii trebuie să aibă un comportament și o vestimentație decentă. Mai mult, aceștia au obligația să sesizeze instituțiile statului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copilului. În ceea ce privește elevii, acestora le este interzis să se implice în acțiuni de protest ce afectează desfășurarea cursurilor. Ei nu au voie să aducă în școli materiale care să incite la violență, sau au un caracter obscen. Cei care se vor abate de la regulament vor fi sancționați cu pedepse ce încep de la observație, până la exmatriculare – toate aceste sancțiuni sunt comunicate, în scris, părinților. Conform noului regulament școlar, elevul sau părintele pot contesta notele în termen de cinci zile de la comunicare și dacă rezultatul nu este mulțumitor, pot cere reevaluarea – în cazul lucrărilor scrise. Totodată, aceștia au dreptul să-și exprime opțiunea pentru disciplinele din oferta educațională. Tot potrivit regulamentului, școlile nu pot face publice date personale, sau notele elevilor.