Confidenţialitate

Klaus Iohannis întoarce în Parlament modificările la Lege coșului minim de consum lunar

Preșdintele trimite spre reexaminare Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea coșului minim de consum lunar.

Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea coșului minim de consum lunar are ca obiect de reglementare înlocuirea conceptului de coș minim de consum lunar cu unul nou, respectiv cel de coș minim de consum pentru un trai decent, stabilirea structurii și componentelor acestuia precum și a procedurii de actualizare a valorii sale.

Prin noua anexă a OUG nr. 217/2000, astfel cum este modificată prin legea transmisă la promulgare, coșul minim de consum pentru un trai decent, conform structurii și componentelor reglementate și raportat la prețurile valabile în septembrie 2018, are valoarea de 6762 lei/lună. Totodată, prin art. I pct. 3 – art. 11 din OUG nr. 217/2000 – se prevede: „Valoarea coșului minim de consum lunar pentru un trai decent se actualizează anual de către Institutul Național de Statistică și se aprobă prin hotărâre a Guvernului”. Or, dacă legiuitorul a prevăzut prin lege valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent, modificarea acestui cuantum nu se poate realiza altfel decât printr-un act cu aceeași forță juridică, respectiv tot prin lege. O asemenea modalitate de reglementare, ce ar permite modificarea unei legi printr-o hotărâre a Guvernului, echivalează cu o înfrângere a principiului separației puterilor în stat, dar și a ierarhiei actelor normative, astfel cum este aceasta stabilită prin Constituție. Respectarea acestor principii presupune cu necesitate reanalizarea de către Parlament atât a anexei, cât și a prevederilor art. I pct. 3 din legea supusă reexaminării.

Reanalizarea anexei se impune și din perspectiva necesității stabilirii unei structuri bazate pe criterii și metodologii obiective și a unor componente raportate la unități de referință compatibile cu cele utilizate de instituțiile cu competențe în stabilirea valorii unora dintre componentele coșului minim. În plus, pentru a nu pune probleme în aplicare, considerăm că Parlamentul ar trebui să aibă în vedere și normativizarea NOTEI anexei, întrucât unele din dispozițiile acesteia țin chiar de corpul legii, iar parte dintre acestea ar putea face obiectul unei anexe distincte.

De asemenea, potrivit art. I pct. 4 din legea transmisă la promulgare, coșul minim de consum pentru un trai decent constituie elementul principal de fundamentare a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și a politicii salariale. În acest context, semnalăm că salariul de bază minim brut pe țară este reglementat de Codul Muncii – ce constituie cadrul normativ general al raporturilor de muncă. Astfel, potrivit art. 164 alin. (1), teza I din acest act normativ „salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, corespunzător programului normal de muncă, se stabilește prin hotărâre a Guvernului, după consultarea sindicatelor și a patronatelor”. Deoarece coșul minim de consum pentru un trai decent va constitui unul dintre elementele de fundamentare a salariului de bază minim brut pe țară, considerăm că Parlamentului îi revine sarcina de a analiza şi în ce măsură structura, componentele şi valoarea acestui coș trebuie să fie stabilite prin lege.

Într-o altă ordine de idei, menționăm că potrivit art. 61 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, modificarea sau completarea unui act normativ este admisă numai dacă nu se afectează concepția generală ori caracterul unitar al acelui act sau dacă nu privește întreaga ori cea mai mare parte a reglementării în cauză, în caz contrar actul se înlocuiește cu o nouă reglementare, urmând să fie în întregime abrogat.

Însă, Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea coșului minim de consum lunar schimbă concepția generală a actului normativ supus modificării și completării și vizează întreaga reglementare a OUG nr. 217/2000, care de altfel conține două articole și o anexă. Având în vedere că prin legea supusă reexaminării se intervine legislativ asupra întregului conținut normativ al actului supus modificării, apreciem că se impunea ca, în acord cu dispozițiile art. 61 din Legea nr. 24/2000, să fie adoptată o nouă reglementare, cu consecința abrogării OUG nr. 217/2000.

Față de argumentele expuse mai sus și având în vedere competența legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea coșului minim de consum lunar”, se arată în documentul transmis, miercuri, de Klaus Iohannis.