ISU Bucureşti-Ilfov recrutează voluntari

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov organizează o nouă etapă de recrutare a persoanelor care doresc să îşi desfăşoare activitatea în calitate de voluntar, potrivit unui anunţ postat pe site-ul instituţiei.

Calendarul de recrutare prevede că între 15 şi 28 februarie se vor depune dosarele de către solicitanţi, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 – 16.00, la sediul inspectoratului (Calea 13 Septembrie 135, sector 5, Bucureşti).

Între 1 şi 15 martie, vor fi verificate dosarele, iar între 16 şi 30 martie vor fi semnate contractele de voluntariat.

Voluntarul trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 16 şi 65 de ani, să fie apt din punct de vedere medical, să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea de infracţiuni cu intenţie, să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul serviciilor inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă.

În cadrul activităţii de recrutare şi înscriere, candidatul trebuie să prezinte un dosar care să cuprindă documentele: cerere de înscriere, certificat de cazier judiciar (doar pentru persoanele care au vârsta de peste 18 ani); copie după actul de identitate, aviz psihologic (nu adeverinţă) care va conţine din partea psihologului clinician un profil psihologic cu recomandări la finalul evaluării sau din partea psihologului cu competenţă în apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu precizarea apt sau inapt pentru activităţile în cadrul unui serviciu de urgenţă, act doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare, adeverinţă medicală din care să reiasă, cumulativ, cel puţin două din următoarele criterii ‘nu se află în evidenţă cu boli cronice’, “apt pentru efort fizic de nivel mediu” şi “clinic sănătos”, acordul scris al părinţilor/tutorelui legal, doar pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani.

În prezent, la ISU Bucureşti-Ilfov sunt înregistraţi deja 132 de voluntari, care participă la intervenţiile, misiunile şi activităţile instituţiei.

Ascultă online Europa FM / Descarcă gratuit aplicaţia Europa FM pentru Android sau aplicaţia Europa FM pentru iOS