Confidenţialitate

ILFOV: Carantina se prelungește în comuna Berceni

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ilfov a decis, joi, prelungirea cu 14 zile a carantinei zonale în comuna Berceni.

Potrivit Prefecturii Ilfov, măsura se aplică începând de joi, ora 22.00.

„Luând în considerare situaţia epidemiologică generată de coronavirus pentru comuna Berceni, cu satul apaţinător Berceni, judeţul Ilfov unde se înregistrează o incidenţă de cazuri de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 7,43 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare, ţinând cond de hotărârea CJSU Ilfov din 24 decembrie emisă în baza analizei de risc a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Ilfov şi a avizului Institutului Naţional de Sănătate Publică din 24 decembrie, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă emite următorul ordin:

Începând cu data de 24.12.2020, ora 22.00, se prelungeşte pentru o perioadă de 14 zile măsura de carantină zonală instituită prin ordinul şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din 18.11. 2020, pentru comuna Berceni, cu satul aparţinător Berceni, judeţul Ilfov.

Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zonele carantinate prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere.

Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor este interzisă, cu excepţia motivelor bine justificate, prevăzute în prezentul ordin, pe baza declaraţiei pe proprie răspundere, legitimaţie de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajatori.

Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zonele menţionate:

1.identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zonele menţionate şi introducerea acestora în bazele de date dedicate.

2.limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri.

3.în intervalul orar 06.00 – 22.00 în interiorul zonelor menţionate se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă, gospodările şi locul/locurile de desfăşurare a activitităţii profesionale şi înapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale, pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani în intervalul orar 10.00 – 14.00, iar pentru persoanele cu vârsta sub 65 de ani, în intervalele orare 06.00 – 10.00, respectiv 14.00 – 20.00;

c) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;

d) deplasările scurte, în aproprierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), cât şi pentru nevoile animanelor de companie/domestice;

e) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;

f) deplasarea în scopul umanitar sau de voluntariat;

g) deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;

h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;

j) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;

k) pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor;

l) eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi prevăzute de lege;

m) alte motive justificative precum: îngrijirea / însoţirea copiilor / membrilor de familie, îngrijirea unei rude / afin sau persoană aflată în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie;

n) participarea la activităţi religioase;

o) deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei”, potrivit ordinulului de prelungire a măsurii de carantinare zonală, semnat de Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.