Confidenţialitate

Evaluarea Națională la clasele a VI-a continuă cu proba de Matematică şi ştiinţele naturii

Elevii claselor a VI-a susţin, joi, proba de Matematică şi ştiinţele naturii din cadrul Evaluătii Naţionale.

Testările au început, miercuri, cu verificarea cunoștințelor de Limbă şi comunicare.

Examinările se desfășoară cu prezenţă fizică, indiferent de rata de incidenţă a infectărilor cu SARS-CoV-2 din localităţi.

Sălile în care se susţin aceste evaluări sunt, de regulă, cele în care elevii îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit. Acestea sunt adaptate în prealabil, după caz, în funcţie de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe elevi.

Testele sunt elaborate de Centrul Naţional Pentru Politici şi Evaluare în Educaţie, au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale şi trebuie să aibă un nivel mediu de dificultate. Lucrările sunt evaluate în cadrul unităţii de învăţământ, de către cadrele didactice din respectiva unitate, în termen de cel mult 7 zile de la data susţinerii ultimului test.

Potrivit Ministerului Educaţiei, Evaluarea Naţională de clasa a VI-a ”vizează evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului (V-VI)”.

”Rezultatele individuale obţinute la aceste evaluări nu se afişează/nu se comunică public şi nu se înregistrează în catalogul clasei. Rezultatele vor fi valorificate strict la nivelul unităţii de învăţământ prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, acolo unde este cazul, respectiv informarea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate”, a precizat instituția.

Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar (la finalul clasei a IV-a) programează testările la Limba română (18 mai), Matematică (19 mai) şi Limba maternă (20 mai).

Proba scrisă la Limba română şi Limba maternă din cadrul evaluării din clasa a II-a este programată în data de 25 mai, urmată de testele de citire (26 mai) și Matematică (27 mai). Proba de Limbă română (scris şi citit) pentru elevii minorităţilor naţionale se va desfăşura la 28 mai.