Confidenţialitate

Evaluarea naţională la clasa a II-a continuă cu proba de citit

Evaluarea naţională la clasa a II-a va continua marţi cu testele de citire la limba română şi la limba maternă (o susţin elevii care studiază în limbile minorităţilor naţionale), conform calendarului aprobat de MEN.

Proba de matematică are loc miercuri, iar proba de limbă română (scris şi citit) pentru elevii din rândul minorităţilor naţionale joi, notează Agerpres.

Testele sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale şi trebuie să aibă un nivel mediu de dificultate.

Testele sunt evaluate în cadrul unităţii de învăţământ, de cadrele didactice din respectiva unitate, în termen de cel mult 7 zile de la data susţinerii ultimului test la clasa respectivă.

Rezultatele individuale obţinute la aceste evaluări nu se afişează, nu se comunică public şi nu se înregistrează în catalogul clasei. Rezultatele sunt valorificate strict la nivelul unităţii de învăţământ prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, acolo unde este cazul, respectiv informarea elevilor şi a părinţilor/ reprezentanţilor legali asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate, precizează MEN.