Confidenţialitate

Clasa zero, prima etapă. Școlile vor afișa numărul de clase pregătitoare

Astăzi începe prima etapă de proceduri în vederea înscrierii copiilor în clasa pregătitoare.

Fiecare școală va afișa, astăzi, inclusiv pe site-uri, planul de școlarizare propus dar și numărul de clase zero alocate.

În premieră, din acest an, înscrierea în clasa zero a copiilor care au împlinit vârsta de 6 ani este obligatorie.

 

Începând de astăzi, școlile vor afișa locurile disponibile pe care le au în vederea înscrierii copiilor în clasa zero.

De asemenea, începând din această săptămână și până pe 3 martie, fiecare unitate va organiza ”Ziua porților deschise” – în care părinții și copiii pot vizita sălile de clasă și se pot interesa despre activitățile specifice clasei pregătitoare.

Înscrierile propriu-zise încep din data de 29 martie – după cum anunța la Interviurile EuropaFM, ministrul Educației.     VEZI INTERVIUL AICI

Adrian Curaj adăuga că, din acest an, copiii care nu urmează și clasa pregătitoare nu se mai pot înscrie în clasa întâi.

 

Listele finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare vor fi afișate de școli în data de 15 aprilie.

 

Calendarul înscrierii în învățământul primar cuprinde următoarele termene:

 

22 februarie 2016- Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar. Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ. Afișarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinți.
24 februarie – 3 martie 2016 Organizarea, în fiecare unitate de învățământ în care se desfășoară activitate specifică clasei pregătitoare, a unei „Zile a porților deschise”, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate.
22 februarie – 4 martie 2016 Organizarea, în unitățile de învățământ preșcolar, a întâlnirilor pentru informarea și consilierea părinților copiilor din grădiniță care vor fi cuprinși, în anul școlar 2016 – 2017, în învățământul primar.
23 februarie – 16 martie 2016 Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor pentru care Metodologia de înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2016-2017, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, prevede această evaluare.
23 februarie – 17 martie 2016 Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea.
29 februarie – 18 martie 2016 Completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri), respectiv 9,00-13,00 (sâmbăta). Depunerea și validarea cererilor-tip de înscriere de către părinții care solicită înscrierea copiilor la școala specială.
25– 26 martie 2016 Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă.

A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare cuprinde urmatoarele termene:

 

29 martie 2016- Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar. Informarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice de către comisia județeană/a municipiului București, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua.
30 martie – 08 aprilie 2016 Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.
15 aprilie 2016 -Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.
19 – 22 aprilie 2016 Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ. Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.