Confidenţialitate

Avocatul Poporului verifică posibila nerespectare a drepturilor studenţilor în universităţi

Instituţia Avocatului Poporului anunţă că s-a autosesizat în legătură cu posibila nerespectare a drepturilor studenţilor de către universităţile din România.

Raportul Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România afirma că există numeroase cazuri în care universităţile nu respectă Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului, document adoptat prin ordinul 3.666 din 2012 al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

“Studenţii sunt implicaţi prea puţin în procesul de elaborare şi revizuire a planurilor de învăţământ. Acest lucru este total neproductiv şi desconsideră statutul studenţilor de parteneri egali în procesul de învăţământ. Prin urmare, se impune introducerea în Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 a prevederii conform căreia studenţii vor fi prezenţi în Consiliile departamentelor într-un procent de minim 25%. Din păcate, acţiunile de propagandă politică încă sunt prezente în mediul universitar. Totodată, în multe universităţi întâlnim persoane cu funcţii de conducere care ocupă, simultan, şi funcţii politice. ANOSR militează în continuare pentru introducerea în legislaţie a incompatibilităţii dintre funcţiile de conducere din mediul academic şi funcţiile politice, acesta reprezentând un pas semnificativ în vederea depolitizării sistemului universitar. Numărul universităţilor care oferă studenţilor posibilitatea de a dobândi credite ECTS pentru activităţile de voluntariat este în continuare foarte mic, fiind universităţi care acordă aceste credite numai pentru anumite proiecte derulate în universitate, considerăm această măsură limitativă pentru studenţi”, afirmă ANOSR.

În document, se mai spune că evaluarea prestaţiei cadrelor didactice şi publicarea rezultatelor acestor evaluări rămân în continuare inaccesibile, ceea ce reprezintă “o gravă încălcare a transparenţei instituţionale, respectiv o ignorare sistematică” a opiniei studenţilor cu privire la modul în care se desfăşoară procesul educaţional.

“Universităţile încă solicită de la studenţi diverse taxe pe care le catalogăm nejustificate sau chiar ilegale, introduse ca soluţii pentru a atrage fonduri inclusiv de la studenţi din cauza finanţării insuficiente a sistemului educaţional de la sistemul de stat”, mai afirmă ANOSR în raport.

Conform reprezentanţilor studenţilor, 34,4% dintre universităţile analizate “nu oferă” locuri la buget garantate pentru candidaţii proveniţi din medii dezavantajate socio-economic sau marginalizate din punct de vedere social, inclusiv absolvenţilor liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10.000 de locuitori.