Confidenţialitate

31 octombrie, ziua mondială a orașelor

Anual, ultima zi de octombrie este dedicată oraşelor şi dezvoltării acestora.

Organizaţia Naţiunilor Unite invită guvernele lumii, societatea civilă şi experţii să coopereze pentru a gestiona provocărilor pe care le presupune urbanizarea.

Adăpostind 3 miliarde şi jumătate de oameni – adică jumătate din populaţia lumii – oraşele ocupă doar 3% din suprafaţa Pământului, dar sunt mari generatoare de poluare.

Sursele de apă sunt, de asemenea, supuse unei permanente presiuni de consum.

La modul ideal, densitatea oraşelor poate aduce câştiguri de eficienţă şi inovare tehnologică, reducând în acelaşi timp consumul de resurse şi de energie.

Aproape un milliard de orăşeni îşi trăiesc viaţa în mahalale sărace, iar numărul acestora continuă să crească.

Fenomenul urbanizării ar trebui să ofere egalitate socială, acces la servicii şi noi oportunităţi de angajare. Cu toate acestea, însă, rata inegalităţii şi excluderii sociale este deseori mai mare în oraşe decât media la nivel naţional, în detrimentul dezvoltării durabile.

 

Sursa foto: Răzvan Ioniță, București. Un instantaneu care surprinde Delta Văcărești