Confidenţialitate

Vot favorabil pentru activarea Articolului 7 din Tratatul UE împotriva Ungariei

Parlamentul European a aprobat o rezoluție prin care se demarează procedura pentru declanșarea Articolului 7 al Tratatului UE împotriva Ungariei.

Eurodeputații au adoptat moțiunea cu 448 voturi pentru, 197 voturi contra şi 48 de abţineri.

Articolul 7 permite să se „constate existenţa unui risc clar de încălcare gravă” a statului de drept într-o ţară membră, cu aprobarea necesară a 22 de state UE. Este prima dată când Parlamentul solicită Consiliului UE să ia măsuri împotriva unui stat membru pentru a preveni o amenințare sistemică la adresa valorilor fundamentale ale Uniunii. Aceste valori, care sunt consacrate în Articolul 2 al Tratatului UE şi reflectate în Carta drepturilor fundamentale ale UE, includ respectul pentru democrație, egalitate, statul de drept şi drepturile omului.

Prezent marți în plenul legislativului comunitar, la Strasbourg, premierul ungar Viktor Orban a denunţat un “şantaj”.

Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, azi, în plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, în cadrul Discursului său anual privind Starea Uniunii, că executivul comunitar se opune tuturor atingerilor statului de drept şi a afirmat că articolul 7 din Tratatul UE trebuie să se aplice acolo unde statul de drept este în pericol: “Comisia Europeană se opune tuturor atingerilor aduse statului de drept”.

Care sunt îngrijorările principale ale Parlamentului European în legătură cu Ungaria

“În săptămâna în care dezbatem Starea Uniunii, Parlamentul European transmite un mesaj important: luăm poziţie în favoarea drepturilor tuturor europenilor, incluzând cetăţenii Ungariei, şi ne apărăm valorile europene.

Acum este rândul liderilor europeni să îşi asume responsabilitatea şi să înceteze să mai privească de pe margine cum statul de drept este distrus în Ungaria. Acest lucru este inacceptabil pentru o Uniune construită pe principiile democraţiei, ale statului de drept şi ale drepturilor fundamentale.”, a declarat Judith Sargentini (Grupul Verzilor/ALE, NL), autoarea raportului.

Îngrijorările principale ale Parlamentului European în legătură cu Ungaria sunt legate de:

• funcţionarea sistemului constituţional şi electoral,
• independenţa judiciară,
• corupţia şi conflictele de interese,
• protecţia datelor personale,
• libertatea de exprimare,
• libertatea academică,
• liberatatea de religie,
• libertatea de asociere,
• dreptul la tratament egal,
• drepturile persoanelor aparţinând unor minorităţi, incluzând comunitatea Roma şi comunitatea evreiască,
• drepturile fundamentale ale migranţilor, solicitanţilor de azil şi refugiaţilor,
• drepturile economice şi sociale.

Procesul prevăzut în cadrul articolului 7 a fost activat până acum doar în cazul Poloniei din cauza unor reforme controversate în justiţie.

Ce conține Articolul 7 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

(ex-articolul 7 TUE)

(1) La propunerea motivată a unei treimi din statele membre, a Parlamentului European sau a Comisiei Europene și cu aprobarea Parlamentului European, Consiliul, hotărând cu o majoritate de patru cincimi din membrii săi, poate să constate existența unui risc clar de încălcare gravă a valorilor prevăzute la articolul 2, de către un stat membru. Înainte de a proceda la această constatare, Consiliul audiază statul membru în cauză și îi poate adresa recomandări, hotărând după aceeași procedură.

Consiliul verifică cu regularitate dacă motivele care au condus la această constatare rămân valabile.

(2) Consiliul European, hotărând în unanimitate la propunerea unei treimi din statele membre sau a Comisiei Europene și cu aprobarea Parlamentului European, poate să constate existența unei încălcări grave și persistente a valorilor prevăzute la articolul 2, de către un stat membru, după ce a invitat acel stat membru să-și prezinte observațiile.

(3) În cazul în care a fost făcută constatarea menționată la alineatul (2), Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide să suspende anumite drepturi care îi revin statului membru în cauză în urma aplicării tratatelor, inclusiv dreptul de vot în Consiliu al reprezentantului guvernului acelui stat membru. Procedând în acest fel, Consiliul ține seama de eventualele consecințe ale unei astfel de suspendări asupra drepturilor și obligațiilor persoanelor fizice și juridice.

Obligațiile care îi revin statului membru în cauză în temeiul tratatelor rămân obligatorii în orice situație pentru statul membru respectiv.

(4) Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide ulterior să modifice sau să revoce măsurile luate în temeiul alineatului (3), ca răspuns la modificarea situației care l-a determinat să impună măsurile respective.

(5) Modalitățile de vot care, în înțelesul prezentului articol, se aplică Parlamentului European, Consiliului European și Consiliului sunt prevăzute la articolul 354 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.