Confidenţialitate

Top 3 beneficii ale unui sistem WMS (P)

În cadrul activităților de producție, transport și distribuție de mărfuri sunt preluate, stocate, sortate și livrate cantități mari de mărfuri. Pentru organizarea eficientă a  operațiunilor de depozitare sunt necesare aplicații informatice specializate, cunoscute sub numele de WMS – Warehouse Management System. Iată care sunt principalele beneficii ale implementării acestor sisteme de management al depozitelor:

Sistemul WMS poate fi utilizat în diverse domenii de activitate

Sistemele de management al depozitelor pot fi utilizate în diverse domenii, datorită flexibilității în aplicare și performanțelor pe care le înregistrează în organizarea activității. Sistemele WMS contribuie la optimizarea activităților de stocare din depozitele unităților de producție, ale distribuitorilor, furnizorilor de servicii 3PL (3rd Party Logistics), ale magazinelor online ș.a.

Una dintre cele mai performante aplicații de logistică este sistemul WMS dezvoltat de Axes Software, denumit xTrack WMS. Această soluție informatică poate fi implementată în diferite companii, deoarece necesită o infrastructură hardware diversă din punctul de vedere al specificatiilor tehnice: terminalele portabile sunt foarte utile, serverele pot fi opționale pentru că există și varianta operării xTrack WMS în cloud. Mai mult, structura modulară a soluției permite selectarea sau adaptarea rapidă a componentelor software astfel încât să fie asigurate funcționalitățile solicitate de utilizatori. Se pot adăuga și funcționalități noi, după necesități, fără să fie necesar un upgrade al aplicației. Astfel, se obține o mult mai bună coordonare a activităților din toate zonele unui singur depozit sau din depozite aflate în locații diferite.

Modulele aplicației xTrack WMS permit colectarea și procesarea datelor aferente fluxurilor de lucru din depozite (intrări și ieșiri de marfă): recepție, putaway (mutare la raft), picking (colectare produse de la raft), replenishment (aprovizionare pentru picking), cross docking (trecerea mărfurilor din zona de recepție direct în zona de livrare fără a mai fi necesară o stocare intermediară), etichetare, grupare pe comenzi și verificare, inventariere, raportare și VAS (Value – Added Services – servicii cu valoare adăugată, cum ar fi, de exemplu, constituirea de seturi de produse care sunt, în general, vândute separat). De asemenea, prin xTrack WMS se poate optimiza și încărcarea comenzilor (gruparea pe comenzi de transport).

Sistemul WMS contribuie la reducerea costurilor logistice

Prin utilizarea unui sistem WMS se asigură o raportare flexibilă, un management avansat al diferențelor de stoc, o gestionare eficientă a documentelor și o alocare judicioasă a resurselor umane. Coordonarea și fluidizarea activităților din depozite și a celor de monitorizare a stocurilor determină reducerea costurilor logistice și creșterea eficienței.

Aplicația informatică xTrack WMS optimizează fluxurile de lucru din depozite și  prioritizează activitățile în funcție de situațiile apărute, permițând în același timp o măsurare în timp real a operațiunilor și furnizând instrumente de identificare și de reglare a erorilor.

Sistemul WMS asigură automatizarea activităților din depozite

Soluția informatică performantă a specialiștilor de la Axes Software este o aplicație inovatoare prin conceptul pe care îl promovează. xTrack WMS este o soluție de tip SDS (System Directed Solution), care reduce la maximum, prin repartizarea automată a taskurilor, interacțiunea umană în ceea ce privește adoptarea deciziilor necesare pentru realizarea sarcinilor de lucru dintr-un depozit.

În plus, prin implementarea sistemului xTrack WMS se permite tipărirea automată de etichete și rapoarte, se elimină total hârtiile din depozite și se asigură integrarea cu sisteme RFID, Pick By Light, Pick By Voice, Pick By Vision, benzi transportoare etc.

Implementarea unui sistem xTrack WMS prezintă și alte avantaje și beneficii pentru furnizorii de servicii 3PL, firmele de distribuție sau cele care dețin spații de depozitare: emiterea automată a documentelor de livrare, trasabilitatea articolelor în timp real, configurarea wave picking și/sau batch picking, setarea criteriilor de livrare la nivel de partener, integrarea complexă cu aplicațiile de preluare AWB pentru curier, generarea de hărți 3D ale depozitelor.

Prin multiplele avantaje pe care le oferă, sistemul WMS reprezintă o aplicație utilă în activitățile economice și contribuie semnificativ la creșterea eficienței logistice în ceea ce privește organizarea operațiunilor din depozitele de mărfuri.