Subiecte simulare Evaluare Nationala la limba romana: Doina Populara si analiza unui fragment dintr-un articol din presa

Aproape 200 de mii de copii au dat testul astăzi, urmând ca mâine, simularea să continue cu proba la matematică.

La primul subiect, elevii au primit un fragment din doina populară ‘Foaie verde fir mohor’. Pe baza acestuia, au avut de rezolvat cinci cerinţe, printre care să găsească un antonim pentru cuvintele ‘uşor’, ‘seara’ şi ‘să umblu’; să explice rolul cratimei în secvenţa ‘n-are’; să transcrie o comparaţie şi un epitet din textul dat; să menţioneze rima şi măsura primelor trei versuri ale textului și să prezinte, în 30-50 de cuvinte, semnificaţia versurilor ‘Cine n-are dor pe lume/ Să vină seara la mine/ Să vină să-l împrumut/ Că la mine e dor mult’. La al doilea punct al primului subiect, elevii au avut de redactat o compunere din maximum 250 de cuvinte, în care să motiveze apartenenţa la specie a doinei populare ‘Foaie verde fir mohor’.

La subiectul al doilea, copiii au primit un text dintr-un articol publicat în presă, cu titul ‘Cum se păstrează printre vilele din comuna bistriţeană Maieru unul dintre cele mai vechi obiceiuri de Sânziene’. Elevii au avut de formulat câte un enunţ în care să precizeze, din text, data la care se merge la cules de sânziene şi persoanele care împletesc coroniţele. În plus, elevii au avut de construit o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată subiectivă, având ca termen regent un adverb predicativ.

Ultimul punct al subiectului al doilea a avut ca cerinţă redactarea unei scurte naraţiuni de 80-150 de cuvinte, în care să fie relatată o întâmplare reală sau imaginară petrecută în timpul unei zile de vară.