STB va emite abonamente gratuite pentru elevi

STB va începe emiterea/ încărcarea de abonamente gratuite pentru elevii din Bucureşti începând data de 11 februarie 2019, în conformitate cu HCGMB nr. 838/12.12.2018, potrivit unui comunicat transmis Europa FM.

Astfel, abonamentele cu reducere 100% se vor elibera la centrele de emitere și încărcare carduri STB SA pe baza carnetului de elev vizat pe anul în curs, care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, precum și cartea de identitate – în cazul elevilor cu vârsta de peste 14 ani – cu evidențierea domiciliului stabil sau provizoriu.

Pentru elevii claselor pregătitoare și cu vârsta de până la 14 ani, abonamentele se eliberează în baza adeverinței doveditoare/ carnetului de elev, cu ștampila unității de învățământ acreditate/ autorizate pentru anul în curs și copie după certificatul de naștere.

Elevii care frecventează o unitate de învăţământ din Bucureşti beneficiază de abonament lunar urban general cu reducere 100%, indiferent de domiciliu şi indiferent de forma de învăţământ (curs de zi, frecvenţă redusă).

De prevederile actelor legislative menționate beneficiază numai elevii din învăţământul acreditat/ autorizat, primar, gimnazial, liceal şi profesional, cu vârsta până la 18 ani sau până la finalizarea studiilor liceale/ profesionale.

Abonamentele cu reducere/gratuitate nu sunt valabile pe liniile expres și pe liniile speciale.

Validarea acestor carduri este obligatorie la fiecare călătorie, subliniază STB.

Ascultă online Europa FM / Descarcă gratuit aplicaţia Europa FM pentru Android sau aplicaţia Europa FM pentru iOS