Confidenţialitate

Școlile din sectorul 1 își pot deschide terenurile de sport pentru locuitori

Cetăţenii vor avea acces în incinta curţilor şi terenurilor de sport în aer liber ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1, potrivit unui proiect de hotărâre adoptat în şedinţa Consiliului Local de marţi, ce aprobă un regulament pe această temă.

“Este permis accesul cetăţenilor, denumiţi în continuare utilizatori, la curţile şi terenurile de sport în aer liber ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 indicate cu marcajul ‘Acces liber’. Zonele în care nu va fi permis accesul cetăţenilor vor fi marcate cu anunţul ‘Acces permis exclusiv elevilor şi personalului unităţii de învăţământ'”, prevede regulamentul.

Accesul gratuit la curţile, terenurile de sport cu acces liber ale şcolilor se va face în baza unei declaraţii pe propria răspundere. Modelul declaraţiei pe propria răspundere va fi întocmit de Direcţia Juridică şi va fi pus la dispoziţie unităţilor de învăţământ. Declaraţia pe propria răspundere va fi completată pentru copiii sub 16 ani de către părinte/tutore, iar în ceea ce priveşte cetăţenii de peste această vârstă de fiecare persoană care doreşte să aibă acces pentru activităţi sportive în curţile şcolilor.

Copilul cu vârsta sub 10 ani va fi însoţit obligatoriu de un aparţinător (părinte, bunic, frate major) pentru a fi supravegheat. În această situaţie, aparţinătorul răspunde de acţiunile şi faptele minorului.

Persoanele cu vârsta de sub 16 ani vor avea asupra lor cel puţin un număr de telefon mobil al unui părinte/reprezentant legal la care în caz de urgenţă acesta să poată fi contractat de către agenţii de pază.

Limitarea sau îngrădirea accesului gratuit al utilizatorilor în curţile şi terenurile de sport ale unităţilor de învăţământ preuniversitar aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, cu excepţia celor de învăţământ preşcolar, constituie contravenţie şi de sancţionează de agenţii constatatori ai Poliţiei Locale cu amendă contravenţională cuprinsă între 500 şi 1.000 de lei.

Primăria Sectorului 1, prin structurile responsabile, va asigura finanţarea securităţii la unităţile de învăţământ unde agenţii de pază proprii ai acestora nu pot acoperi intervalul orar de desfăşurare al activităţilor pe terenurile cu acces liber şi spaţiile de recreere.

În zilele din timpul anului şcolar în care au loc cursuri şi în timpul vacanţelor, accesul în curţile şi terenurile de sport va fi până la ora 20,00 pentru sezonul de iarnă (1 noiembrie – 31 martie) şi până la ora 22,00 pentru sezonul de vară (1 aprilie – 31 octombrie), cu posibilitatea restrângerii acestuia în funcţie de anotimp, astfel încât activităţile sportive să se desfăşoare în condiţii de lumină naturală. În şcolile unde terenurile de sport sunt prevăzute cu instalaţie de iluminat nocturnă programul de acces indiferent de sezon este până la ora 22,00. Programul va începe cu o oră după încheierea orelor de curs, a examenelor, olimpiadelor, concursurilor sau festivităţilor şi numai după programul de învăţământ obligatoriu, cât şi al celorlalte activităţi desfăşurate de către unitatea de învăţământ.

În zilele de sâmbătă şi duminică, respectiv în timpul vacanţelor, programul va fi între orele 9,00-13,00 şi 14,00-20,00 pentru sezonul de iarnă şi ora 22,00 pentru sezonul de vară, cu excepţia zilelor în care au loc examene, olimpiade, concursuri, festivităţi sau alte activităţi pe care le desfăşoară unitatea de învăţământ sau autoritatea locală. Acolo unde terenurile de sport şi spaţiile de recreere sunt prevăzute cu nocturnă sau instalaţie de iluminat, programul de acces indiferent de sezon este până la ora 22,00.

Foto: Clotilde Armand/Facebook