Confidenţialitate

Încep reînscrierile în grădiniţe

Reînscrierea copiilor în grădiniţe pentru anul şcolar 2017-2018 încep în 8 mai, iar înscrierea copiilor nou-veniţi se va face începând cu 22 mai, anunţă Ministerul Educaţiei Naţionale.

Grădinițele trebuie să afişeze la loc vizibil autorizaţia de funcţionare provizorie sau acreditarea de la Agenţia pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar .

Ministerul Educaţiei a stabilit procedurile şi calendarul pentru înscrierea şi reînscrierea în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani, pentru anul şcolar 2017-2018, anunând că vor avea loc succesiv mai multe etape la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ.

Astfel, reînscrierea copiilor care vor să rămână în aceeaşi grădiniţă va începe în 8 mai, iar înscrierile copiilor nou-veniţi se vor derula din 22 mai.

Intervalele orare pentru reînscrieri şi înscrieri vor fi stabilite de conducerea unităţii de învăţământ şi vor fi afişate la loc vizibil în fiecare grădiniţă, precum şi pe site-ul acesteia, pentru informarea părinţilor.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani), explică Ministerul Educaţiei.

În grupa mică pot fi înscriși şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani, în limita locurilor disponibile, iar în situaţia în care într-o unitate de învăţământ numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, repartizarea copiilor se va face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil.

Ministerul Educaţiei cere conducerilor grădiniţelor să afişeze la vedere informaţii privind capacitatea instituţiei (număr de copii pentru care a fost proiectată), numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare), criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor, cât şi numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil. Criteriile specifice de departajare (elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de consilierul juridic al Inspectoratului Şcolar Judeţean/al municipiului Bucureşti până la data de 19 mai) nu pot fi discriminatorii şi nu pot include liste de preînscrieri şi vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale, mai spune Ministerul Educaţiei.

De asemenea, instituţia avertizează că unităţile de învăţământ preşcolar au obligaţia afişării la loc vizibil a informaţiilor privind statutul acestora: autorizată să funcţioneze provizoriu sau acreditată de Agenţia pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP).

Pe site-ul ministerului educației este un ghid ce poate fi consultat de părinți, înainte de a alege o grădiniță pentru cei mici.