Confidenţialitate

Raportul MCV: ”Comisia regretă că România nu a pus în aplicare recomandările din noiembrie 2018″

Comisia Europeană subliniază, într-un comunicat privind raportul MCV, că s-a constatat, în România, o involuție față de progresele din anii precedenți, ceea ce reprezintă o sursă de preocupare majoră.

Comisia subliniază că regretă că Bucureștiul țara noastră nu a pus în aplicare recomandările din 2018.

Comisia Europeană a adoptat, marți, cel mai recent raport privind evoluția situației din România în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției, în contextul angajamentelor asumate în cadrul mecanismului de cooperare și de verificare (MCV).

Raportul face un bilanț al evoluției situației din luna noiembrie 2018 până în prezent.

În document se constată că, de la ultimul raport, Comisia a trebuit să își exprime de mai multe ori preocupările legate de statul de drept.

„De fiecare dată, Comisia a constatat o involuție față de progresele înregistrate în anii precedenți, situație care constituie o sursă de preocupare majoră. Comisia regretă faptul că România nu a pus în aplicare recomandările suplimentare formulate în noiembrie 2018, care erau în deplină concordanță cu pozițiile exprimate de celelalte instituții în această privință.

Recomandările respective trebuie puse în aplicare dacă se dorește repunerea procesului de reformă pe calea cea bună și reintrarea pe traiectoria încheierii MCV, astfel cum se prevedea în raportul din ianuarie 2017.

Comisia are convingerea că România ar putea insufla un nou elan procesului de îndeplinire a obiectivelor MCV și își afirmă disponibilitatea de a oferi sprijin autorităților române în acest scop. Comisia va continua să urmărească îndeaproape evoluția situației prin intermediul MCV”, se arată într-un comunicat al instituției.

Situația din primele luni ale anului 2019 a reprezentat o sursă de preocupare majoră pentru Comisie.

Prin urmare, în mai 2019, reprezentanții Comisiei au informat autoritățile române că, dacă nu fac îmbunătățirile necesare sau „dacă adoptă noi măsuri negative, Comisia va lua măsuri în temeiul Cadrului UE pentru consolidarea statului de drept, care depășește parametrii evaluați în cadrul MCV”.

Pe de altă parte, Comisia a salutat faptul că, în iunie, guvernul român și-a exprimat dorința de a-și „reconsidera abordarea”.

„Comisia constată că s-au depus eforturi pentru a investi în noi consultări și în dialogul cu sistemul judiciar. Comisia așteaptă cu interes transpunerea acestui angajament în măsuri concrete, atât de ordin legislativ, cât și de altă natură.

Pentru a se realiza progrese în această direcție, vor trebui luate măsuri concrete legislative și administrative astfel încât să se pună în aplicare recomandările prezentate succint în raport. Instituțiile-cheie din România trebuie să facă împreună dovada unui angajament ferm față de independența sistemului judiciar și lupta împotriva corupției și să asigure eficacitatea garanțiilor naționale și a sistemului de control și echilibru”, se mai precizează în comunicat.

MCV a fost instituit în 2007, în momentul aderării României la Uniunea Europeană, ca măsură menită să faciliteze eforturile susținute ale României în reforma sistemului judiciar și al intensificării luptei împotriva corupției.

MCV a fost angajament comun al statului român și al UE în acest sens.

Mecanismul se va încheia atunci când vor fi îndeplinite „în mod satisfăcător” toate obiectivele de referință aplicabile României.

În raportul din noiembrie 2018, Comisia concluziona că situația „evoluase de așa natură încât ireversibilitatea progreselor realizate fusese pusă sub semnul întrebării”, se arată în comunicatul Comisiei Europene.