Confidenţialitate

Raport oficial despre pana de curent din 8 ianuarie, care a afectat România

Raport final în cazul penei de curent din 8 ianuarie: potrivit Asociației Operatorilor de Transport și de Sistem din Europa, incidentul a scos la iveală  insuficienta coordonare operaționalã existentã la nivel regional în zona de sud – est a interconexiunii continental-europene dar și vulnerabilitățile rețelelor de transport cauzate de investițiile insuficiente.

Pe 8 ianuarie, un transfer foarte ridicat al energiei electrice a dus la separarea interconexiunii continenta-europene, zona de sud-est și cea de nord-vest funcționând la frecvențe diferite. Linia de separație a cuprins instalații din rețelele de transport ale Croației, Serbiei, României și din Bosnia și Herțegovina.

Țara noastră a fost cea mai afectatã. Sistemul electroenergetic românesc s-a separat în douã zone, o micã parte din zona de vest și de nord rãmânând conectatã la zona de nord-vest a rețelei europene – și a funcționat la o frecvențã mai micã decât cea nominalã, în timp ce restul a rãmas interconectat cu zona de sud-est, la o frecvențã mai mare decât cea nominalã.

Au rămas fără energie electrică  5 județe din centrul și nord-vestul țării. Investigația a arătat insuficienta coordonare operaționalã la nivel regional, faptul că nu s-au luat destule măsuri pentru siguranța în funcționare iar investițiile insuficiente vulnerabilizează rețelele de transport.