Confidenţialitate

Bacalaureat fără probe orale

Probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale care urmau să fie susținute se elevi în cadrul Bacalaureatului vor fi echivalate cu mediile din liceu sau cu certificate de competențe, potrivit unei OUG adoptate joi de Guvern.

Astfel, pentru anul școlar 2019-2020, probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, de comunicare orală în limba maternă pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, probele lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal și probele de evaluare a competenţelor digitale se echivalează/se recunosc conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării.

Potrivit MEC, echivalarea / recunoașterea se vor realiza în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență.

Aceeași OUG vizează și transport gratuite pentru toți elevii, astfel că operatorii de transport au obligația de a asigura transportul gratuit al elevilor și al altor categorii de persoane care beneficiază de facilități specifice de transport.