Confidenţialitate

Prima Casă devine Noua Casă

Prima Casă devine Noua Casă și include două plafoane: unul de 140.000 euro și altul de 70.000 euro. Dacă în cazul plafonului de 70.000 de euro avansul rămâne de 5%, pentru cel de 140.000 de euro avansul necesar este de 15%. Prin locuinţă în sensul programului “Noua casă” se înţelege orice imobil cu destinaţia de locuinţă, alcătuit din una sau mai multe camere de locuit, cu terenul, căile de acces, anexele gospodăreşti, facilităţile, dependinţele, dotările şi utilităţile, aferente acesteia, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii. În program intră și locuința recepţionată la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării finanțării garantate.

Ordonanța de Guvern care reglementează noul proiect Noua Casă a intrat miercuri în dezbaterea Guvernului.

Noua Casă se adresează persoanelor fizice ce îndeplinesc următoarele condiţii:

• la data solicitării creditului garantate, declară pe propria răspundere fie că nu deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia nicio locuinţă, indiferent de modul şi de momentul în care a fost dobândită, fie că deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafaţă utilă mai mică de 50 mp;
• achiziţionează o singură locuinţă, printr-un credit acordat şi garantat în condiţiile
Programului;
• are calitatea de împrumutat în raport cu finanţatorul.

Începând cu anul 2009 a fost implementat programul ”Prima casă”, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2009. Acesta a suferit mai multe ajustări în decursul timpului.

Potrivit notei de fundamentare, plafonul total de garantare aprobat pentru acordarea de garanții în cadrul programului ”Prima casă” în anul 2020 este de 2.000 milioane lei, din care s-a alocat către instituțiile de credit un plafon de garantare în valoare de 1.980.000.000 lei din care, până în prezent s-a consumat circa 417 de milioane lei, ceea ce reprezintă procentual aproximativ 23% din valoarea plafonului alocat pentru anul 2020.

FOTO: Valik Chernetskyi / Unsplash