Peste 4000 de cereri de emitere a unui ordin de protectie, inregistrate in ultimii doi ani in Romania

Cele mai multe au fost depuse la judecătoriile din București.

Cele 4000 de cereri de emitere a ordinului de protecție în cazuri de violență în familie au fost înregistrate la instanțe din mai 2012 până în martie, anul acesta. Datele sunt prezentate într-un Raport al Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii.

Inspecţia Judiciară a constatat că dispoziţiile legale în materie sunt respectate de către judecători. Însă, există unele probleme în ceea ce privește eficiența rezolvării cererilor de emitere a ordinelor de protecţie și a comunicării acestora către Poliţia Română, pentru a fi puse în executare.

Potrivit Legii pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, prin ordinul de protecţie se pot lua măsuri provizorii, pentru maximum şase luni, în cazul actelor de violenţă în familie.

Agresorul poate fi evacuat din locuinţă și i se interzice să se mai apropie de victimă, în timp ce aceasta poate fi reintegrată în locuinţă.

Cererea se soluţionează de către judecătoria de pe raza teritorială în care îşi are domiciliul sau reşedinţa victima, în regim de urgenţă.