Confidenţialitate

Părinţii au dreptul la îndemnizație pentru îngrijirea copiilor bolnavi și după ce aceștia au împlinit 16 ani

Curţii Constituţionale a României a decis, cu titlu definitiv că părinţii au dreptul la indemnizaţia pentru îngrijirea copiilor bolnavi şi după ce aceştia împlinesc vârsta de 16 ani. Decizia a fost luată ca urmare a unei sesizări făcute de Avocatul Poporului. Astfel, Curtea  Constituţională a decis că este neconstituţională sintagma „în vârstă de până la 16 ani” cuprinsă în Ordonanța de urgență privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

Articolul 26 din această Ordonanţă prevedea că „în cazul copilului cu afecţiuni grave, asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 16 ani”.

Curtea e de părere că sintagma „în vârstă de până la 16 ani” nu are nicio justificare. Mai mult, dă naştere la o discriminare pe criteriul vârstei copilului cu afecţiuni grave.

Ca urmare, a decis că părinţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie şi pentru îngrijirea copilului bolnav cu vârsta cuprinsă inclusiv între 16 şi 18 ani.

  • Liliana Nicolae