Nouă reorganizare a Fiscului

Guvernul a decis o nouă reorganizare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, dorind o „consolidarea” structurii organizatorice și „optimizarea” activității instituţiei.

Este prevăzută suplimentarea cu 1.000 a numărului total de posturi, ce vor fi ocupate etapizat.

O direcție de administrare a marilor contribuabili „va funcționa ca organ fiscal cu personalitate juridică și buget propriu, în subordinea președintelui ANAF”.

Va fi creată şi o structură „cu atribuții în coordonarea și monitorizarea modalităților de executare silită, inclusiv a valorificării bunurilor sechestrate prin modalitățile prevăzute de lege, precum și a aplicării măsurilor asigurătorii”.

În prezent, la nivel naţional, Fiscul are aproape 27.000 de angajaţi.