Confidenţialitate

MS: Concursul pentru managerii de spitale e public. Proiectul candidatului e înregistrat audio-video

Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică noul ordin privind organizarea concursului pentru managerii de spitale, printre schimbări fiind susţinerea publică a unui proiect de management în loc de teste-grilă ca în prezent, urmând ca susținerea proiectului să fie înregistrată audio-video.

Noua procedură de concurs va consta în susţinerea publică a unui proiect de management pe o temă aleasă din cinci domenii prioritare ale managementului spitalicesc şi adaptată la problemele spitalului unde se candidează. În prezent, concursul de selecţie presupune o probă teoretică constând în rezolvarea unor teste-grile din legislaţia specifică activităţii spitalului public şi din management sanitar, prezentarea unui proiect de management în faţa unei comisii formată din membrii ai consiliului de administraţie al spitalului şi un eventual interviu de selecţie. (…) Prezentarea proiectului de management se va face pe durata a maxim 20 de minute şi va fi urmată de un interval de maxim 60 de minute de răspuns la întrebări“, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Sănătății.

În urma susţinerii proiectului, membrii comisiei de concurs stabilesc nota finală ca media aritmetică între nota acordată pentru evaluarea proiectului de management şi nota privind evaluarea abilităţilor manageriale ale candidatului.

În vederea asigurării transparenţei privind modul de desfăşurare a concursului, proiectele de management ale candidaţilor se publică pe site-ul spitalului unde se organizează concursul, cu cel puţin 5 zile înainte de data susţinerii publice iar mass media precum şi orice persoană poate participa la susţinerea publică cu condiţia de a-şi anunţa intenţia prin email la adresa menţionată în anunţul de concurs şi cu privire la care a obţinut confirmarea de participare. Mai mult, orice persoană poate adresa întrebări candidaţilor cu condiţia ca aceste întrebări să fie adresate prin email la adresa din anunţul de concurs cu cel puţin 24 de ore înainte de data probei. (…) În vederea profesionalizării evaluării candidaţilor care participă la concurs, din cadrul comisiei de concurs vor face parte, pe lângă preşedintele consiliului de administraţie, şi două persoane având expertiză teoretică sau practică în domeniul managementului sanitar (fie experienţă de minim 3 ani ca manager de spital, fie calitatea de cadru didactic universitar în specialitatea management sau sănătate publică şi management sanitar)“, potrivit sursei citate.

Totodată, comisia de soluţionare a contestaţiilor nu mai este numită de Ministerul Sănătăţii,  ci de către consiliul de administraţie al spitalului, cel care numeşte şi comisia de concurs. Această comisie va fi constituită pe aceleaşi criterii de componenţă ca şi comisia de concurs, cu precizarea că din componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor va face parte un alt membru al consiliului de administraţie decât preşedintele consiliului de administraţie al spitalului (care face parte din comisia de concurs).

Pentru a facilita exercitarea dreptului la contestaţii, susţinerea publică a proiectului de management se înregistrează audio-video, mai precizează Ministerul Sănătății.