Confidenţialitate

Ministerul Educației Naționale a aprobat calendarul de desfășurare a Evaluării Naţionale 2020

Ministerul Educației Naționale a aprobat calendarul, respectiv metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII) în anul şcolar 2019-2020.

Principalul element de noutate pentru Evaluarea Naţional[ 2020 îl reprezintă intervenția asupra modalității de soluționare a contestațiilor cu scopul de a optimiza procesul de evaluare.

Mai exact, „în cadrul etapei de soluționare a contestațiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluarea inițială.

În situația în care se constată o diferență de notare mai mare de 1 punct, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, președintele comisiei de contestații numește o a treia comisie formată din alți doi profesori cu experiență, alții decât cei care au evaluat inițial lucrările în centrul de contestații.”

Anterior intrării în vigoare a noii metodologii a Evaluării Naţionale 2020 era luată în considerare o diferență de 1,5 puncte.

De asemenea, este inclusă în mod explicit în metodologie precizarea că Regulamentul (UE) 2016/679 – Regulamentul general privind protecţia datelor (GDPR) se aplică în mod corespunzător.

Referitor la calendarul Evaluării Naţionale 2020, a fost stabilită următoarea formulă de desfășurare a probelor scrise:

– 15 iunie 2020: Limba şi literatura română
– 17 iunie 2020: Matematică
– 18 iunie 2020: Limba şi literatura maternă (pentru elevii care au studiat această disciplină).

Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 22 iunie (până la ora 12:00), procedură urmată de înregistrarea contestațiilor, în intervalul orar 14:00 – 20:00.

Examenul se va încheia în data de 27 iunie, cu afișarea rezultatelor finale.

Inscrierea absolvenților clasei a VIII-a în vederea participării la Evaluarea Naţională se face în perioada 2 – 5 iunie 2020.