Confidenţialitate

Majorarea taxelor locale, în dezbaterea consilierilor bucureșteni

Consiliul General al Municipiului București se reunește în şedinţă joi, de la ora 15.00, pe ordinea de zi figurând proiecte care vizează creşterea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul 2019, majorarea cu 50% a alocaţiilor de hrană pentru pacienţii din spitalele aflate în subordinea Primăriei Capitalei sau edificarea unui complex sportiv multifuncţional şi reabilitarea liceului în satul Snagov, relatează Agerpres.

Potrivit unuia dintre proiecte, mai multe taxe şi impozite locale în municipiul Bucureşti ar urma să crească începând cu anul 2019. În expunerea de motive sunt invocate prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, conform cărora în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale sumele se indexează anual, până la data de 30 aprilie, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Se menţionează că, potrivit adresei Institutului Naţional de Statistică, publicată pe site-ul MDRAP, pentru anul 2017, rata inflaţiei este de 1,3%.

CGMB urmează să se pronunţe şi asupra unei alte propuneri, conform căreia alocaţiile de hrană pentru pacienţii din spitalele aflate în subordinea PMB vor fi majorate cu 50%.

Totodată, şapte loturi din cadrul magistralelor de termoficare ce alimentează cu apă fierbinte consumatorii bucureşteni, însumând o lungime de traseu de 31,621 km, urmează să fie reabilitate, în cazul în care consilierii vor adopta studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului Bucureşti”.

Potrivit proiectului de rectificare a bugetului municipiului Bucureşti, aflat de asemenea pe ordinea de zi, în acest an ar urma să fie alocate 67 milioane de lei pentru reabilitarea celor 31,6 kilometri din sistemul de termoficare. Totodată, Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale solicită includerea în bugetul său a sumei de 24 milioane lei pentru punerea în aplicare a hotărârilor CGMB privind programele “O şansă pentru cuplurile fertile” şi “Voucherul Materna Bucureşti”. Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic cere majorarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii cu suma de 23,9 milioane lei în special pentru reparaţii curente şi igienizarea locuinţelor, iar la cheltuieli de investiţii – suplimentarea cu 7,9 milioane lei.

50 de cişmele publice ar putea fi instalate în Bucureşti, în cazul în care CGMB va adopta proiectul tehnic aferent obiectivului de investiţii “Reţeaua metropolitană de cişmele publice”.

Alte trei proiecte prevăd aprobarea listei bunurilor şi tarifele serviciilor la contractele de delegare a serviciilor către Compania Municipală Parking, Compania Municipală Străzi, Poduri şi Pasaje şi Compania Municipală Managementul Traficului.

Consilierii generali urmează să se pronunţe şi asupra Regulamentului pentru implementarea Programului de cooperare Bucureşti – Chişinău în domeniul educaţiei, conform căruia un număr de 500 de elevi, profesori şi însoţitori de la unităţi de învăţământ din capitala Republicii Moldova vor beneficia de tabere pe litoralul românesc.

Pe ordinea de zi mai figurează asocierea cu Consiliul Local Snagov în vederea proiectării, implementării şi finalizării unei baze sportive şi a unui liceu la standarde internaţionale, pe un teren situat în satul Snagov (comuna Snagov).

Conform altor două proiecte, Municipiul Bucureşti nu îşi va exercita dreptul de preempţiune la cumpărarea celor 12 acţiuni oferite spre vânzare de acţionarul Service Ciclop SA din capitalul social al Companiei Municipale Eco Igienizare, respectiv al Companiei Municipale Iluminat Public.