Lista cu toate țările pentru care se elimină obligativitatea carantinei sau autoizolării la domiciliu atunci când cetățenii revin în România

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a publicat lista cu toate țările pentru care se elimină obligativitatea carantinei sau autoizolării la domiciliu atunci când cetățenii revin în România, începând de luni.

Lista, care în prezent cuprinde 17 țări, se va actualiza săptămânal de către Institutul Național pentru Sănătate Publică.

Către și dinspre aceste destinații se vor relua și cursele aeriene comerciale.

Austria
Bulgaria
Cehia
Cipru
Croația
Confederația Elvețiană
Germania
Grecia
Islanda
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Malta
Norvegia
Slovacia
Slovenia
Ungaria

Lista cu ţările pentru care se aplică eliminarea măsurilor de carantină/izolare, se actualizează săptămânal de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, în fiecare zi de luni până la ora 16:00, în vederea introducerii în listă a unor noi ţări.

Textul complet al deciziei

HOTĂRÂRE nr. 29 din 13.06.2020
privind propunerea unor măsuri de relaxare necesare în contextul epidemiologic actual

În conformitate cu prevederile art.1, pct.2, 2^1, 2^2 din Anexa nr. 2 și art.4, pct.1^1
din Anexa nr. 3 la HG 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19 cu
modificările și completările ulterioare,
în contextul necesității de creare a condițiilor socio – economice necesare relansării
graduale a economiei naționale, concomitent cu menținerea unui nivel de alertă adecvat la
nivelul componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență,
în temeiul prevederilor art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, ale art. 20 lit. l) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management
al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu
modificările şi completările ulterioare, și ale art. 2 și art. 4, din Hotărârea Guvernului nr.
94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru
Situații Speciale de Urgență cu modificările și completările ulterioare,
Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1 (1) În baza propunerii Institutului Național de Sănătate Publică, se aprobă,
începând cu data de 15.06.2020 ora 00:00, eliminarea măsurilor de carantină/izolare la
locuință/locația declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv
familia/aparținătorii, după caz, pentru persoanele asimptomatice care vin în România din
următoarele țări: Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Confederația Elvețiană,
Germania, Grecia, Islanda, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Norvegia, Slovacia,
Slovenia și Ungaria.
(2) Lista cu țările care fac obiectul prevederilor de la alin.(1) se publică de Institutul
Național de Sănătate Publică pe site-ul www.insp.gov.ro .
Art.2 Zborurile către și dinspre țările care fac obiectul excepției prevăzute la art. 1,
se vor relua în condițiile stabilite de HG 394/2020 privind declararea stării de alertă și
măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID -19, cu modificările și completările ulterioare.
Art.3 (1) Lista cu țările pentru care se aplică eliminarea măsurilor de
carantină/izolare, se actualizează săptămânal de către Institutul Național de Sănătate
Publică, în fiecare zi de luni până la ora 16:00, în vederea introducerii în listă a unor noi
țări.
(2) Lista actualizată va intra în vigoare la 24 ore de la momentul aprobării acesteia
de către CNSU.
Art.4 Situația epidemiologică din țările pentru care se aplică eliminarea măsurilor
de carantină/izolare la locuință/locația declarată, se monitorizează de către Institutul
Național de Sănătate Publică, care, în cazul unei evoluții nefavorabile susținută pe o
perioada de 14 zile, va propune CNSU eliminarea acestora din lista prevăzută la art.1..
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național
de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte
administrative ale conducătorilor acestora.

Ascultă online Europa FM / Descarcă gratuit aplicaţia Europa FM pentru Android sau aplicaţia Europa FM pentru iOS