Confidenţialitate

Liberalizarea programelor naţionale de sănătate, neconstituţională

La sesizarea Avocatului Poporului, Curtea Constituţională a stabilit, marţi, că ordonanța care prevedea liberalizarea programelor naţionale de sănătate este neconstituţională în ansamblul său, documentul fiind adoptat fără avizul Consiliului Legislativ.

Ordonanța a fost propusă de Victor Costache, fost ministru al Sănătăţii.

”În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, este neconstituţională, în ansamblul său. În argumentarea acestei soluţii, Curtea a reţinut, în esenţă, că actul normativ supus controlului de constituţionalitate a fost adoptat fără respectarea exigenţelor legale şi constituţionale referitoare la solicitarea avizului Consiliului Legislativ”, a comunicat, marţi, CCR.

În februarie, instituția Avocatul Poporului sesiza CCR, pe motiv că prevederile ordonanței “sunt în contradicţie cu Constituţia şi afectează grav dreptul la sănătate al cetăţenilor români”.

Conform sesizării, în condiţiile în care actul normativ afectează drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, iar Legea fundamentală interzice adoptarea ordonanţelor de urgenţă care, prin obiectul de reglementare, afectează respectivele drepturi şi libertăţi, OUG nr. 25/2020 nu respectă această interdicţie, nu există nicio analiză care să justifice urgenţa şi nu este dovedită situaţia extraordinară care a determinat emiterea ordonanţei de urgenţă.

În opinia Avocatului Poporului, OUG nr. 25/2020 încalcă dreptul la ocrotirea sănătăţii şi dreptul la asistenţă medicală în unităţile sanitare de stat.

Ordonanţa de Urgenţă prevede modificarea Legii privind reforma în sănătate, în sensul în care programele naţionale de sănătate – finanţate de stat – vor putea fi derulate ”unitar” de către furnizori publici şi privaţi.