Confidenţialitate

Jurnaliștii pot avea acces mai simplu la alegerile locale din 27 septembrie

La alegerile locale din data de 27 septembrie, jurnaliștii români nu au nevoie de acreditare, ei au acces în secțiile de votare și pot asista la operațiunile birourilor electorale din secțiile de votare numai în baza actului de identitate și a legitimației de jurnalist.

Aceștia trebuie să țină cont de Hotărârea nr. 6/2020 a Autorității Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 18.08.2020:

”Art. 8.

(1) Reprezentanții instituțiilor mass-media românești au acces în secțiile de votare şi pot asista la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare numai în baza actului de identitate și a legitimației de jurnalist, începând cu ora 6,00 și terminând cu momentul încheierii și semnării de către membrii biroului electoral al secției de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secția respectivă.

(2) Reprezentanții instituțiilor mass-media românești nu pot interveni în niciun mod în organizarea și desfășurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris președintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularități. Orice act de propagandă electorală, precum și încălcarea în orice mod a prevederilor legale atrag îndepărtarea imediată a persoanei respective din secția de votare.

(3) Filmarea şi/sau fotografierea locurilor publice din zona de votare şi localul secţiei de votare vor putea fi efectuate fără a aduce atingere secretului votului şi cu respectarea dispoziţiilor art. 90 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare”.