Confidenţialitate

Ion Jalea

Ion Jalea s-a născut în mai 1887, în Casimcea, județul Tulcea. A terminat școala de Arte și Meserii din Constanța și apoi, s-a înscris la Academia de Arte Frumoase din București. Printre profesorii săi s-au numărat sculptorii Dimitrie Paciurea și Frederick Storck . Tot pe atunci, și-a expus primele opere mulțumită societății “Tinerimea Artistică”. Era vorba despre compoziții intitulate “Căderea îngerilor” sau “Căderea lui Lucifer” și ca o paranteză, lista celor care s-au consacrat mulțumită societății “Tinerimea Artistică “ este de foarte lungă. Printre ei se numără și Ștefan Luchian, Arthur Verona sau Gheorghe Petrașcu.

Lucrurile intraseră pe un făgaș normal pentru Ion Jalea, însă în timpul Primul Război Mondial, a fost trimis să lupte la Mărășești. România a ieșit victorioasă în cele din urmă, evident, cu prețul câtorva zecii de mii de victime. Un număr încă și mai mare de români au rămas infirmi și printre ei, s-a numărat și Ion Jalea. Și-a pierdut mâna stângă în timpul luptelor și spre surprinderea apropiaților, nu a renunțat la sculptura. Mai mult, după terminarea Războiului și-a continuat studiile în Franța și a reușit să expună o serie de lucrări la Paris și Barcelona. Oarecum firesc, primul monument pe care l-a creat după întoarcerea în țară a fost cel închinat eroilor ceferiști căzuți în Primul Război Mondial. Sculptura a fost realizată în colaborare cu Cornel Medrea și se află în fața Gării de Nord din București.

A imortalizat numeroase personalități și printre operele lui Ion Jalea se numără statuile lui Spiru Haret, Mihai Eminescu, Octavian Goga sau George Enescu. După instalarea comunismului a creat și opere proletcultiste și întâmplător sau nu, încă din anii 50 a primit titlul de „Artist al poporului” și a fost președinte al Uniunii Artiștilor Plastici. Nu e mai puțin adevărat că una dintre operele sale, care o reprezenta pe Regina Maria, a fost dată jos de pe soclu în 1948 și a fost ascunsă sub alt nume în beciurile Muzeului de Artă din Constanța. Respectiva sculptură a fost repusă pe locul inițial abia în anii 2000.

Ion Jalea s-a stins în noiembrie 1983 și cele mai multe opere ale sale se află, conform dorinței artistului, la Muzeul de Artă din Constanța. În martie 2009, o copie a sculpturii „Arcaș odihnindu-se” donată de statul român, a fost dezvelită în față Curții de Justiție a Uniunii Europene.