Începe sesiunea specială de BAC

Sesiunea specială a examenului de Bacalaureat începe, astăzi, la Braşov, cu evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română.

Examenul este susţinut de absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale care se pregătesc pentru competiţiile internaţionale sportive sau pe discipline, precum şi pentru absolvenţii de liceu care susţin admiterea în universităţile din străinătate în aceeaşi perioadă cu BAC-ul.

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română şi limba maternă se va încheia pe 17 mai.

Pe 18 şi 19 mai, este programată evaluarea competenţelor digitale, urmată  – pe 20 şi 21 mai – de evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională.

Probele scrise vor începe, la 23 mai, cu tesarea la Limba şi literatura română.

Pe 24 mai, va fi susţinută proba obligatorie a profilului, pe 25 mai – cea la alegere a profilului şi specializării, iar pe 26 mai – cea la Limba şi literatura maternă.

Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 26 mai. Depunerea contestaţiilor este programată în cursul aceleiaşi zile, în intervalul orar 18.00 – 20.00.

În 27 iunie, vor fi soluţionate contestaţiile şi vor fi afişate rezultatele finale.

„Elevii care susţin examenul de Bacalaureat în sesiunea specială îşi vor asuma întreaga răspundere pentru parcurgerea integrală a materiei din care vor fi elaborate subiectele de examen. De asemenea, conducerea unităţii şcolare din care provine candidatul răspunde de încheierea situaţiei şcolare a acestuia, în timp util”, potrivit Ministerului Educaţiei.