Confidenţialitate

După modelul Belina, un senator PSD vrea Lacul Grădinari în administrarea CJ Giurgiu

Senatorul PSD Tit-Liviu Brăiloiu vrea să treacă Lacul Grădinari în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu. Parlamentarul a iniţiat o lege prin care propune transferul lacului de acumulare Grădinari, a barajului din această zonă şi a tuturor anexelor din domeniul public al statutului şi din administrarea Apelor Romane în domeniul public al Judeţului Giurgiu şi în administrarea CJ.

Proiectul este similar celui prin care insula Belina a fost scoasă din proprietatea statului.

În expunerea de motive se precizează că „Prezenta propunere legislativă propune transmiterea Lacului de acumulare Grădinari, inclusiv digurile de contur Zorile şi Podişoru, pârâu Valea Ilfovăţ şi a barajului Grădinari, din domeniu public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” – Direcţia Apelor Argeş – Vedea – Judeţul Giurgiu în domeniul public al Judeţului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu, în vederea realizării unui proiect „Spaţiu pentru pescuit sportiv şi agrement”.

Senatorul PSD Tit-Liviu Brăiloiu arată că zona în care va fi amenajat spaţiul de agrement beneficiază de un potenţial turistic natural deosebit ce va permite practicarea unui turism de calitate.

„Proiectul ce urmează a fi demarat constituie o necesitate şi o oportunitate din mai multe motive: diversificarea ofertei turistice şi sporirea atractivităţii zonei va determina creşterea numărului de turişti în zonă, a veniturilor încasate din turism, precum şi creşterea veniturilor încasate la bugetul local prin taxe şi impozite; crearea de noi locuri de muncă în scopul reducerii şomajului; instituirea unor măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de mediu; susţinerea activităţilor specifice turismului rural”, scrie iniţiatorul.

Proiectul senatorului PSD este asemănător celui prin care insula Belina a fost scoasă din proprietatea statului şi transferată la Consiliul Judeţean Teleorman. În cazul Belina, insula a fost trecută, ulterior, de la Consiliul Judeţean Teleorman în administrarea societăţii Tel Drum.