Confidenţialitate

Deficitul bugetar de 1,7% din PIB în T1. Încasările s-au prăbușit în martie

România a avut un deficit bugetar de 18 miliarde de lei în primele trei luni ale anului. Suma reprezintă 1,7% din PIB.

Astfel, veniturile au fost de 72 de miliarde de lei, la cheltuieli de 90 de miliarde de lei.

Criza coronavirusului a influențat puternic pierderile din luna martie, ca urmare a amânării plăţii unor obligaţii fiscale de către agenţii economici pe perioada stării de urgență (7,7 mld lei) și de restituirile suplimentare de TVA de 3,17 mld. lei pentru susţinerea lichidității în sectorul privat.

De asemenea, pe partea de cheltuieli, creșterea cheltuielilor de investiții cu aproximativ un miliard lei față de aceeași perioadă a anului precedent, precum și avansurile ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal și zootehnic în sumă de aproximativ un miliard lei au contribuit la majorarea deficitului.

Veniturile bugetului general consolidat au însumat 72,23 mld. lei în primele 3 luni ale anului 2020, în scădere cu 3,3% față de nivelul înregistrat în perioada similară a anului trecut, reflectând în principal contracția încasărilor bugetare în luna martie (-25,1% an/an) ca urmare a facilităţilor fiscale acordate pentru susţinerea economiei în contextul instituirii stării de urgență.

Astfel, dacă valoarea totală a obligațiilor fiscale declarate către ANAF în luna martie 2020 a fost de 24,63 mld lei, în creştere cu 8,5% faţă de sumele declarate în perioada similară din anul 2019, veniturile nete colectate au fost de 16,95 mld lei.

Încasările din impozitul pe profit au însumat 2,86 mld. lei în primul trimestru al anului curent, în scădere cu 32,0% (-1.35 mld lei) față de perioada corespunzătoare a anului trecut. Această evoluție negativă este explicată de amânarea achitării unor obligaţii fiscale în luna martie de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit (OUG nr. 29/2020).

Încasările din TVA au înregistrat 12,29 mld lei în primele trei luni ale anului 2020, în scădere cu 19,4% față cele înregistrate în perioada similară a anului trecut, în principal ca urmare a diminuării semnificative aîncasărilor nete în luna martie (-82,5%).

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 90,30 mld lei (8,3% din PIB), au crescut în termeni nominali cu 12,7% față de aceeași lună a anului precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile au înregistrat o creștere cu 0,8 puncte procentuale de la 7,6% din PIB 2019 la 8,3% din PIB în 2020.

Cheltuielile de personal au însumat 26,22 mld lei, în creștere cu 9,4% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, reflectându-se majorările salariale, îndemnizația de hrană, atât cele aplicate începând cu 1 ianuarie 2019, acordate în temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cât și majorările salariale aplicate cu 1 ianuarie 2020.

Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal reprezintă un nivel de 2,4% din PIB.