Confidenţialitate

De duminică, arhitecții mai au doar 10 zile ca să se înscrie pentru Bienala Națională de Arhitectură

Doar 10 zile mai sunt posibile înscrierile pentru Bienala Națională de Arhitectură – România 2018 (BNA), un important eveniment profesional al breslei arhitecților, organizat constant din anul 1994.

Bienala Națională de Arhitectură propune anul acesta 11 secțiuni, iar înscrierea se face prin intermediul platformei entryform.ro: https://www.entryform.ro/bna2018/inscriere/.

Ediţia a XIII-a a Bienalei Naționale de Arhitectură, organizată de Uniunea Arhitecţilor din România, aproape dublează numărul de secțiuni, față de ediția anterioară, pentru a cuprinde mai bine complexitatea manifestărilor și a expresiilor contemporane ale arhitecturii, introduce generația arhitecților tineri în competiția națională și se desfășoară, concomitent, în mai multe orașe în strânsă legătură cu evoluția fenomenului arhitectural. Ediția 2018 multiplică evenimentele ce însoțesc secțiunile Expoziției-Concurs prin conferințe, dezbateri, expoziții și lansări de carte.

Arh. Adina Mastalier, Directorul Bienalei Naționale de Arhitectură, explică la Europa FM ce aduce ediția din acest an și ce trebuie să facă arhitecții pentru a se înscrie până pe 10 iulie.

Secțiunile de la Bienala Națională de Arhitectură – România 2018 (BNA)

1. Arhitectura rezidențială, București:

toate tipurile de locuințe individuale si colective, indiferent de amploarea proiectelor, finalizate in ultimii 2 ani.

2. Arhitectura construcțiilor publice, București:

proiectele pentru programe arhitecturale specifice comunității: birouri, administrație, servicii, comerț, cultură, educație, sănătate, sport, agrement / loisir și spații de producție finalizate in ultimii 2 ani.

3. Restaurare. Consolidare. Clădiri restituite comunităților, Constanța: proiectele de restaurare a construcțiilor listate in LMI, consolidări de construcții listate sau aflate in zone protejate, construcții cu valoare culturală, sentimentală, ambientală care și-au găsit un destin diferit in societatea contemporana prin recuperare si valorificarea arhitecturala, finalizate in ultimii 2 ani.

4. Design interior, București:

proiecte de amenajare a spațiilor interioare – atât proiecte publice – comerț, cultura, birouri, educație, sănătate, sport, agrement, servicii sau administrație căt și proiecte rezidențiale – individuale sau colective, finalizate in ultimii 2 ani.

5. Spațiul public incluziv, Oradea:

spații de mobilitate urbană: amenajări / reamenajări / modernizări de trasee și zone pietonale, promenade, bulevarde, pasaje pietonale, piețe civice, piețe comerciale, maluri de apă / cheiuri / faleze; spații de reflecție și reprezentare: spații asociate unor obiective de interes public / esplanade, piațete cu caracter cultural, trasee / zone cu caracter memorialistic; spații pentru loisir și recreere: parcuri și grădini urbane, scuaruri, promenade verzi / albastre; micro-spații publice din zone rezidențiale sau mixte (locuri de joacă etc.) alte spații de interes public în regim deschis sau semi-deschis din localitățile urbane și stațiunile din țară. proiecte finalizate in ultimii 5 ani.

6. Rural, Cluj:

toate proiectele, indiferent de funcțiune sau gabarit, destinate mediului rural, care își propun să activeze resursele locale -specific local, tehnici/ meșteșuguri/materiale, precum și forța de muncă – și să ofere continuitate și dezvoltare durabilă comunității – indiferent că este vorba despre o gospodărie, o autoritate locală, un agent economic, o parohie sau alt tip de beneficiar- finalizate sau în curs de finalizare, în ultimii 5 ani.

7. Arhitectura verde și energii alternative, Brăila:

proiecte și realizări din ultimii ani care valorifică concepte moderne în construcții, utilizarea energiilor alternative regenerabile, consumuri minime în exploatare, încadrarea în specificul tradițional al comunității și care vizează obiective noi sau reabilitarea unor valori arhitecturale de patrimoniu, finalizate în ultimii 5 ani.

8. Publicații de arhitectură, Iași:

secțiunea este destinată cărților și periodicelor – în format tipărit sau digital- de critică, istorie și teorie din domeniile arhitectură, conservarea patrimoniului, urbanism sau design, realizate in ultimii 2 ani.

9. Fotografia de arhitectură, Târgu Mureș:

fotografii care să se înscrie și să susțină tema Bienalei, realizate în ultimii 2 ani. Concursul este deschis autorilor de fotografie de arhitectura arhitecți, studenți la arhitectură, absolvenți sau studenți ai facultăților de arte plastice și film.

10. Evenimentul de arhitectură și strada ca o scenă, Târgu Mureș:

proiecte care se încadrează în categoriile școli de vară, tururi ghidate, pavilioane expoziționale, saloane de artă și arhitectură, street delivery, evenimente urbane și artistice, altele asemenea, finalizate în ultimii 5 ani.

11. Diplome-arhitecți în afirmare, Sibiu:

proiecte de diplomă de la facultățile de arhitectură, design interior și urbanism, realizate in ultimii 5 ani.

Aceste secțiuni se vor desfășura pentru prima dată simultan, în 8 orașe din țară – București (1, 2, 4) , Brăila (7), Cluj (6), Constanța (3), Iași (8), Oradea (5), Sibiu (11), Târgu-Mureș (9, 10).

În jurul expoziției-concurs, prezentata publicului larg in luna octombrie, va fi organizată o suită de alte evenimente conexe – conferințe, expoziții, dezbateri profesionale, lansări de carte, evenimente culturale, evenimente de strada care pun în evidență legăturile arhitecturii cu arta fotografiei, filmului și a teatrului și care vor atrage nu numai profesioniști, ci și un public larg.