Cutremur în Sănătate – VIDEO

Guvernul are pe masă la această oră o ordonanță de urgență care va produce, probabil, un seism în sistemul medical, mai ales asupra acelor structuri legate și paralegate între ele prin tot felul de interese, mai mult sau mai puțin financiare, dar nu numai, este posibil să afecteze și unele interese profesionale. 

În primul rând, odonanța elimină restricțiile legate de participarea la concursul de manager de spital.

În acest moment doar medicii primari sau cadrele universitare pot conduce un spital clinic, situație oarecum paradoxală de când avem un ministru al Sănătății finanțist.

Vlad Voiculescu este consultant financiar și chiar el este cel ce propune această schimbare ce va leza probabil orgoliul unor numeroase personalități din lumea medicală. O fi bine?

Apoi, ordonanța introduce totuși restricții legate de activitățile comerciale ale managerului de spital și ale rudelui acestuia, care nu pot fi acționari la societăți comerciale sau alte organizații care au legături patrimoniale cu spitalul sau serviciul de ambulanță.

Este interzisă desfășurarea activității didactice sau de cercetare științifică finanțată de furnizori ai spitalului. Îi este interzisă managerului de spital exercitarea funcției de membru în organele de conducere, administrare și control în orice societăți comerciale.

Dar îi este interzis să fie și membru în conducerea unui partid politic.

Rudele până la gradul IV ale managerului sericiului de ambulanță nu vor putea deține funcții de conducere în același spital sau serviciu de ambulanță.

Apoi managerul este obligat să nu mai facă nicio altă activitate, nici medicală, nici didactică nici de cercetare stiințifică și de creație literar artistică între orele 8-16.

Funcția de șef de secție, șef de laborator, șef de serviciu medical se ocupă prin concurs. În clinicile universitare aceștia trebuie să fie cadre didactice universitare, pentru a asigura o bună înțelegere și colaborare cu Universitatea.

Or fi bune aceste propuneri? Vor avea mai mulți bani spitalele? Nu vor mai lipsi specialiștii? Vor avea echipamente mai multe dacă vor fi conduse și de alți oameni decât somitățile medicale?