Confidenţialitate

Criterii noi pentru Start-Up Nation 2018

Platforma de înregistrare a proiectelor Start-Up Nation 2018 va fi deschisă celor interesați începând din a doua jumătate a acestei luni, după ce Guvernul aprobă toate actele normative aflate în prezent la stadiul de propunere.

Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se vor face on-line. Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii este de 50 de puncte din maximum 100 de puncte posibile.

Pot beneficia de prevederile Programului Start-Up Nation 2018 societăţile înființate după data de 30 ianuarie 2017, care activează în domeniile producției, industriilor creative, serviciilor și comerțului. Pentru a participa la program, societățile trebuie să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată și să mențină locul de muncă ocupat cel puțin doi ani după finalizarea implementării proiectului.

Noile criterii Start-Up Nation 2018 , sintetizate de avocatnet.ro:

1. Domeniul de activitate

În cadrul acestui criteriu, vor primi punctaj maxim, respectiv 30 de puncte, proiectele implementate în următoarele domenii de activitate:

producție;
servicii;
industriile creative.

Astfel, doar activitățile de comerț și alte activități vor fi depunctate, acestea urmând a primi doar 10 puncte.

2. Locurile de muncă nou-create

Programul Start-up Nation poate fi accesat doar de către antreprenorii care își asumă obligația de a crea cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe o perioadă nedeterminată.

Totuși, pentru a putea beneficia de punctajul suplimentar de 10 puncte, proiectul prevede că antreprenorul trebuie să înființeze un loc de muncă suplimentar față de această condiție minimă. Astfel, doar proiectele cu cel puțin două noi locuri de muncă vor fi punctate în cadrul acestui criteriu.

Suplimentar, crearea unui loc de muncă pentru persoane defavorizate, șomeri sau absolvenți după 2012 va conduce la obținerea a 5 puncte suplimentare.

Trebuie remarcat faptul că aceste două criterii vor putea fi îndeplinite simultan. Astfel, se vor acorda 15 puncte pentru două noi locuri de muncă, din care unul singur este șomer sau absolvent după 2012 sau persoană defavorizată.
3. Densitatea întreprinderilor mici și mijlocii

Criteriul rămâne nemodificat, astfel că proiectele din București, Ilfov și Cluj vor fi depunctate, fiind încurajate proiectele din acele zone în care numărul de IMM-uri / 100 de locuitori este mai mic de patru.

Mai multe explicaţii privind numărul de IMM-uri în fiecare județ din România au fost oferite în acest articol.

4. Investiția în utilaje și echipamente

Achiziționarea de utilaje și echipamente într-un procent mai mare de 60% sporește șansele de finanțare, punctajul acordat fiind de 10 puncte.

În același timp, în cazul în care bugetul alocat achiziției de utilaje și echipamente este cuprins între 50% și 60%, punctajul acordat este de doar 5 puncte.

5. Persoanele care au avut firme în insolvență sunt descurajate

Persoanele care au avut în ultimii cinci ani (2013, 2014, 2015, 2016, 2017) calitatea de acționar, asociat sau administrator în cadrul unor societăți intrate în insolvență sau faliment vor pierde, conform grilei de evaluare, 25 de puncte și nu vor avea șanse reale de a obține finanțare.

Descarcă de la finalul acestui articol proiectul de ordonanță de urgență actualizat pentru modificările prezentate mai sus, la finalul căruia vei regăsi și grila de punctaj propusă pentru sesiunea din acest an a schemei de finanțare Start-up Nation.

La punctaj egal, departajarea proiectelor se va face în funcție de următoarele criterii:

numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;
numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate sau absolvenţi după anul 2012 sau şomeri;
punctajul obținut la criteriul ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a proiectului.

În cazul în care departajarea proiectelor nu este posibilă în funcție de criteriile enunțate mai sus, va fi luată în considerare momentul depunerii, respectiv data şi ora înscrierii în program pentru fiecare proiect în parte.

Proiect actualizat pentru procedura de implementare