Compania Enel Energie Muntenia, amendată pentru practici comerciale incorecte

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a sancţionat Enel Energie Muntenia pentru practici comerciale incorecte.

O asociaţie de proprietari din oraşul Voluntari a reclamat faptul că în contractul standard de furnizare a energiei electrice există unele clauze abuzive.

“În cazul în care consumatorii doreau să denunţe anticipat contractele, aceştia trebuiau să notifice cu 30 de zile şi să plătească celeilalte părţi suma de 400 lei pentru fiecare lună pentru care operează denunţarea contractului. Legislaţia specifică desfăşurării activităţii din domeniu nu prevede posibilitatea ca SC Enel Energie Muntenia SA să denunţe unilateral contractul, existând situaţii limitative în care furnizorul este îndreptăţit să rezilieze din iniţiativa sa contractul de furnizare a energiei electrice”, precizează ANPC.

“Concluziile controlului au fost acelea că SC Enel Energie Muntenia SA utilizează o practică comercială agresivă. Operatorul economic impunea consumatorilor să rămână captivi în contractul de furnizare a energiei electrice, pe toată durata contractuală. SC Enel Energie folosea o poziţie de forţă, o influenţă nejustificată faţă de consumatori, putând limita libertatea de alegere şi comportamentul consumatorilor de a denunţa contactul de furnizare a energiei electrice. S-a constatat încălcarea prevederilor legii 363/2007 modificată, operatorul economic fiind sancţionat”, adaugă comunicatul autorităţii.

Amenda decisă este de 13.000 de lei.