Confidenţialitate

Bugetul pe 2021, publicat. Educația, mai mulți bani ca în 2020, dar Sănătatea primește mai puțini

Din primele date ale proiectului de Buget pe 2021, Educația primește 28,5 miliarde de lei, mai mult decât în 2020.

Ministerul Sănătății va primi 17,4 miliarde lei, cu 11,2% sub bugetul din 2020.

Ministerul Afacerilor Externe  primește  cu 3% mai puțin, bugetul urmând a se ridica la 1,06 miliarde lei.
Ministerul Afacerilor Interne primește cu 1,75% mai mult, respectiv 20,9 miliarde lei
Ministerul Agriculturii primește cu 10% mai mult, respectiv 25,9 miliarde lei.
Ministerul Apărării primește cu 3,4% mai mult, respectiv 20 miliarde lei.
Ministerul Cercetării și Inovării primește cu 24,3% mai mult, respectiv 1,92 miliarde lei
Ministerul Culturii primește cu 12,8% mai mult, respectiv 894,2 milioane lei.

Proiectul prevede o serie de măsuri, printre care:

  • menținerea în anul 2021 a cuantumului brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie /indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, precum și a indemnizațiilor aferente funcțiilor de demnitate publică și funcțiilor asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, la nivelul acordat pentru luna decembrie 2020;
  • menținerea în anul 2021 a cuantumului sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2020, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții;
  • menținerea în anul 2021 a cuantumului indemnizației de hrană la nivelul stabilit pentru anul 2020;
  • neacordarea de premii și a indemnizaţiei de vacanţă prevăzută de Legea-cadru nr. 153/2017;
  • compensarea orelor suplimentare pentru personalul bugetar numai cu timp liber corespunzător; pentru polițiști și cadre militare se mențin reglementările din anii anteriori care vizează acordarea drepturilor salariale pentru activitatea desfășurată în zilele de sărbători legale;
  • prelungirea folosirii voucherelor de vacanță emise în anul 2019 și anul 2021 până la sfârșitul anului 2021 și suspendarea emiterii de vouchere de vacanță pentru anul 2021 de către autoritățile și instituțiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, precum și serviciile publice autonome de interes naţional, cu personalitate juridică, reglementate prin Legea nr.41/1994;

-studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază de tarif redus cu 50% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, transport intern feroviar la toate categoriile de trenuri și naval. Studenții orfani sau proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport.