Confidenţialitate

București: Consilierii municipali vor să transforme RADET în societate pe acțiuni

Consilierii generali ai Capitalei se vor întruni miercuri, de la ora 11,00, într-o şedinţă pe a cărei ordine de zi figurează acordul de principiu pentru transformarea RADET în societate pe acţiuni, conferirea titlului de cetăţean de onoare preşedintelui Federaţiei Comunităţilor Evreieşti, Aurel Vainer, dar şi preluarea unui teren din şoseaua Pipera în administrarea directă a CGMB în vederea realizării Spitalului Metropolitan.

Astfel, Consiliul General al Municipiului Bucureşti ar putea aproba de principiu includerea în planul de reorganizare al RADET Bucureşti a transformării regiei în societate pe acţiuni, sub denumirea RADET SA, cu acţionar unic municipiul Bucureşti.

Setul de acţiuni propus de Consiliul Municipal prevede următoarele schimbări: transformarea regiei în societate pe acţiuni, sub denumirea RADET SA, cu acţionar unic municipiul Bucureşti; atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică, activităţile de transport, distribuţie şi furnizare; fuziunea prin absorbţie a ELCEN SA (societate absorbită) de către RADET SA (societate absorbantă); acoperirea de către RADET SA, într-o proporţie cât mai mare, a datoriilor debitorului înscrise în tabelul definitiv al acestuia; închiderea procedurii de reorganizare judiciară în maximum şase luni de la fuziune prin încheierea de acorduri cu toţi creditorii.

Una dintre prevederile strategiei de reorganizare a RADET este aceea de a crea un Sistem de Alimentare Centralizată cu Energie Termică , integrat din punct de vedere al producerii, transportului, distribuţiei şi furnizării căldurii.

Astfel se vor elimina neajunsurile actuale determinate de existenţa a două entităţi distincte: producătorul de energie termică – pe de o parte şi transportatorul/distribuitorul ei – pe de altă parte, neajunsuri manifestate de multe ori prin interese diferite şi agende de lucru uneori opuse”, se arată în proiectul de hotărâre.

Pe 30 iunie 2017, Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat cumpărarea pachetului de acţiuni de la ELCEN, astfel încât să fie posibilă fuziunea cu RADET, suma necesară acestui proces ridicându-se la 155 de milioane de euro.

Pe 6 octombrie 2016, Tribunalul Bucureşti a admis cererea Electrocentrale Bucureşti de intrare în insolvenţă, datoriile totale ale Elcen fiind de aproximativ 1,6 miliarde de lei. Hotărârea de înaintare a cererii de intrare în insolvenţă a fost luată de Consiliul de Administraţie al Elcen având în vedere situaţia financiară a Electrocentrale Bucureşti SA şi datoriile înregistrate la furnizorii şi distribuitorii de combustibil, servicii şi produse, situaţie generată de neîncasarea contravalorii pentru marfa livrată, de la RADET Bucureşti. În acel moment, datoriile totale ale ELCEN erau de aproximativ 1,6 miliarde de lei, iar creanţele înregistrate de RADET însumau aproximativ 3,6 miliarde de lei. Şi cererea Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice de intrare in însolvenţă a fost admisă, magistraţi desemnând RomInsolv ca administrator judiciar provizoriu. Regia are datorii către Electrocentrale Bucureşti în valoare de peste 3,9 miliarde lei.

Conform unui alt proiect de pe ordinea de zi, Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic ar urma să se ocupe şi de pregătirea, programarea şi contractarea serviciilor de relocare a persoanelor şi bunurilor de la imobilele în cazul cărora urmează să se execute lucrări de intervenţie.